Nộp hồ sơ cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử

Thông báo này từ Tổng cục Thuế thông báo về việc tiếp nhận đề nghị đăng tải công khai thông tin của các tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Nội dung chính bao gồm:

 1. Thời gian tiếp nhận: Từ ngày 05/11/2021 (trừ Thứ 7, Chủ nhật và ngày nghỉ, Tết), sáng từ 8h30 đến 11h30 và chiều từ 13h30 đến 17h00.

 2. Hồ sơ đề nghị bao gồm:

  • Văn bản đề nghị đăng tải thông tin dịch vụ hóa đơn điện tử.
  • Hồ sơ chứng minh đáp ứng các tiêu chí tại khoản 1 Điều 10 Thông tư số 78/2021/TT-BTC.
  • Tài liệu mô tả về dịch vụ hóa đơn điện tử.
  • Cam kết thực hiện của tổ chức.
 3. Địa chỉ nhận hồ sơ: Cục Công nghệ thông tin – Tổng cục Thuế, số 123 Lò Đúc, Phường Đống Mác, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

 4. Quy trình xử lý: Trong vòng 10 ngày kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ, Tổng cục Thuế sẽ công khai tài liệu mô tả dịch vụ và cam kết của tổ chức. Trường hợp không đáp ứng, sẽ thông báo và nêu rõ lý do.

 5. Phụ lục hướng dẫn nội dung hồ sơ chứng minh:

  • Yêu cầu về chủ thể, nhân sự, kỹ thuật.
  • Các tiêu chí cụ thể như giải pháp kỹ thuật, khởi tạo, xử lý, lưu trữ, sao lưu, khôi phục, bảo mật dữ liệu hóa đơn điện tử, và kết quả kiểm thử kỹ thuật.

Ngày 08/10/2021, Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) đã ban hành Thông báo số 421/TB-TCT và Thông báo số 422/TB-TCT hướng dẫn Tổ chức trong việc lập hồ sơ đề nghị đăng tải công khai thông tin của tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử và đề nghị ký hợp đồng của tổ chức cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử. Dự kiến thời gian ký hợp đồng với các tổ chức từ ngày 05/11/2021 và đến tháng 7/2022 sẽ ký hợp đồng với tất cả các đơn vị còn lại đủ tiêu chuẩn. Như vậy, để tạo cơ sở cho việc triển khai HĐĐT, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã ban hành đồng loạt các căn cứ pháp lý quan trọng để triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả và đạt tiến độ đề ra.

Bên cạnh đó, xác định khâu chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật và công nghệ thông tin là yếu tố sống còn trong việc triển khai thành công HĐĐT tại 6 tỉnh, thành phố tiến tới triển khai đồng bộ trong cả nước trong từ ngày 1/7/2022, Bộ Tài chính đã chỉ đạo Tổng cục Thuế thực hiện rà soát, sắp xếp tận dụng tối đa hạ tầng kỹ thuật. Tổng cục Thuế đã hoàn thành thiết kế kỹ thuật, xây dựng các thông số và hoàn thành việc cài đặt hạ tầng kỹ thuật sẵn sàng cho việc triển khai, kiểm thử phần mềm quản lý hoá đơn trong thời gian tới cho 6 tỉnh với 70% hóa đơn điện tử cả nước (ước khoảng 4 tỷ hóa đơn/1 năm). Về triển khai phần mềm quản lý HDĐT tại cơ quan thuế, đến nay, Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) đã hoàn thành các thủ tục tổ chức đấu thầu và ký hợp đồng với nhà thầu triển khai dự án. Nhà thầu đang thực hiện thiết kế chi tiết và xây dựng ứng dụng phục vụ triển khai dự án.

Thông báo này hướng dẫn cho các tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử về quy trình và yêu cầu để đăng tải thông tin lên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

  Liên hệ với chúng tôi
  You cannot copy content of this page.

  Please contact with Manabox for more support.