Phương pháp kiểm toán tiếp cận – Hồ sơ Kiểm toán mẫu

Phương pháp kiểm toán được tham khảo từ tài liệu do Hội kiểm toán Viên hành nghề Việt Nam VACPA chia sẻ. Phương pháp luận kiểm toán được đề cập tại Chương trình kiểm toán mẫu là Phương pháp dựa trên rủi ro và được chia làm 3 giai đoạn: Đánh giá rủi ro, Xử lý rủi ro, và Lập báo cáo. Đối với mỗi giai đoạn kiểm toán, sơ đồ này mô tả các hoạt động chính, mục đích và tài liệu kiểm toán.

Chu trình một cuộc kiểm toán trình bày theo trình tự các công việc phải thực hiện có thể mô tả tổng quan theo sơ đồ sau. Chu trình của cuộc kiểm toán theo CTKTM được chia thành 03 giai đoạn:

 • (1) Kế hoạch kiểm toán
 • (2) Thực hiện kiểm toán
 • (3) Tổng hợp, kết luận và lập báo cáo.

Lưu ý:

 • Sơ đồ chu trình kiểm toán được trình bày dựa trên cách lưu trữ hồ sơ kiểm toán nên không hoàn toàn trùng khớp với Sơ đồ chu trình kiểm toán theo phương pháp kiểm toán dựa trên rủi ro (nêu trên) nhưng mục đích, cách thực hiện các hoạt động/công việc kiểm toán là tương tự nhau.
 • Mặc dù các công việc, giấy làm việc được phân chia vào giai đoạn cụ thể trong sơ đồ chu trình kiểm toán theo chương trình kiểm toán mẫu nhưng các công việc, giấy làm việc này cần được cập nhật trong suốt quá trình kiểm toán khi có thêm thông tin mới hoặc có các phát hiện của KTV
  • Ví dụ giấy làm việc A220 – Chiến lược kiểm toán tổng thể được lập trong giai đoạn đầu của cuộc kiểm toán, tuy nhiên A220 sẽ được cập nhật sau khi KTV thực hiện các thủ tục đánh giá rủi ro, được bổ sung các biện pháp xử lý kiểm toán tổng thể cũng như có thể cần sửa đổi, bổ sung sau khi xem xét, đánh giá các sai sót phát hiện.
 • Ngoài ra, thời điểm bắt đầu, thời điểm hoàn thành các giấy làm việc cần phản ánh theo thời gian thực hiện công việc mà không phụ thuộc vị trí được trình bày trong sơ đồ hoặc vị trí lưu trong HSKiT
  • Ví dụ một số giấy làm việc phần H100-H200 sẽ được thực hiện từ giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán và hoàn thành ngay trước khi phát hành BCKiT, mặc dù được trình bày tại giai đoạn thực hiện kiểm toán trên sơ đồ Chu trình kiểm toán.

Việc xác định, đánh giá và thiết kế các thủ tục để xử lý rủi ro được thực hiện trong suốt quá trình kiểm toán. Đây là phương pháp kiểm toán được thiết kế phù hợp với quy định của Hệ thống 37 CMKiT do Bộ Tài chính ban hành tháng 12/2012 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2014.

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

  Liên hệ với chúng tôi
  You cannot copy content of this page.

  Please contact with Manabox for more support.