Quản trị nhân sự cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Bài viết cung cấp cho doanh nghiệp cách thức xây dựng khung quản trị nhân sự bao gồm tuyển dụng, đào tạo, quản lý kết quả công việc trong mối liên hệ với chế độ đãi ngộ. 

Hệ thống quản trị nguồn nhân lực tại doanh nghiệp là một cấu phần không thể thiếu trong quản trị doanh nghiệp bởi nó đảm nhận vai trò xây dựng các chủ trương, chính sách và triển khai các hoạt động để giúp doanh nghiệp thu hút, đào tạo – phát triển và duy trì đội ngũ nhân sự có chất lượng từ đó, thực thi một cách hiệu quả các chiến lược đề ra.

Mô tả tóm tắt như sau

1. Quản lý mô hình tổ chức và hoạch định nguồn nhân lực

 • Cơ cấu tổ chức cụ thể với đầy đủ các chức năng theo mô hình kinh doanh
 • Mô tả chức năng, nhiệm vụ rõ ràng cho các phòng ban và vị trí công việc tại từng phòng ban

2. Thu hút và tuyển dụng nhân sự

 • Khung tiêu chuẩn năng lực chuyên môn (kiến thức, kỹ năng) và hành vi của từng vị trí công việc

3. Quản lý hiệu quả làm việc của nhân sự

 • Chính sách quản lý hiệu quả làm việc cấp cá nhân quy định rõ ràng, cụ thể cơ chế phân bổ chỉ tiêu giữa cấp doanh nghiệp, phòng ban và cá nhân, ghi nhận và đánh giá kết quả công việc

4.Quản lý chế độ đãi ngộ

 • Chính sách quản lý chế độ đãi ngộ (lương, thưởng, phúc lợi) minh bạch, công bằng, có sự kết nối tới kết quả hoàn thành công việc của nhân sự

5. Quản lý năng lực và đào tạo

 • Chính sách quản lý năng lực và công tác đào tạo phù hợp với định hướng hoạt động và phát triển của doanh nghiệp

6. Quản lý quy hoạch đội ngũ kế cận và bổ nhiệm

 • Chính sách quản lý bổ nhiệm và quy hoạch đội ngũ cán bộ kế cận đối với các vị trí lãnh đạo cấp phòng ban và công ty

7. Quản lý văn hóa doanh nghiệp và quan hệ với người lao động

 • Nội quy lao động và Khung quy tắc về giá trị, văn hóa làm việc, ứng xử trong doanh nghiệp

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

  Liên hệ với chúng tôi
  You cannot copy content of this page.

  Please contact with Manabox for more support.