Quản trị rủi ro cho doanh nghiệp khởi nghiệp

Bài viết phân tích sự cần thiết và tổng quan khung quản trị rủi ro, các lưu ý khi nhận diện rủi ro, đánh giá rủi ro và các biện pháp xử lý rủi ro và mô hình tổ chức tiêu chuẩn của hệ thống quản trị rủi ro tại doanh nghiệp.

Sự cần thiết của quản trị rủi ro doanh nghiệp

 • Rủi ro là khả năng một hoặc nhiều sự kiện có thể xảy ra và tác động (có thể là tiêu cực hoặc tích cực) đến khả năng hoàn thành hoặc vượt mục tiêu kinh doanh, kế hoạch hoạt động của doanh nghiệp.
 • Doanh nghiệp cần xây dựng một hệ thống quy trình có tính nhất quán nhằm nhận diện, đánh giá và giải quyết các ảnh hưởng và khả năng xảy ra của rủi ro theo cách hiệu quả và hợp lý. 
 • Việc thực hiện quản trị rủi ro giúp doanh nghiệp giảm thiểu các nguy cơ và tối đa hóa các cơ hội đảm bảo có sự tăng triển và phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Nhận diện rủi ro

Doanh nghiệp cần xác định rõ mức độ chấp nhận rủi ro và xây dựng một danh mục rủi ro toàn diện cho đầy đủ các khía cạnh hoạt động của doanh nghiệp.

Đánh giá rủi ro

Doanh nghiệp có thể đánh giá mức độ trọng yếu của rủi ro căn cứ vào các khía cạn tính chất của rủi ro, các biện pháp kiểm soát rủi ro (nếu có) và mức độ ảnh hưởng và khả năng xảy ra của rủi ro.

Xử lý rủi ro

Doanh nghiệp cần:

 • • Sử dụng phương án xử lý rủi ro (giảm thiểu, chấp nhận, phòng tránh, chia sẻ) tù thuộc vào tính chất và mức độ trọng yếu của từng rủi ro.
 • • Thiết kế và triển khai các kiểm soát, dự phòng các phương án hoạt động, vận hành để xử lý, khắc phục hậu quả trong trường hợp xảy ra rủi ro và thực hiện giám sát, báo cáo và rà soát quy trình QTRR.

Mô hình tổ chức quản trị rủi ro tiêu chuẩn tại doanh nghiệp

Mô hình 03 lớp phòng vệ:

 • (1) Đơn vị sở hữu rủi ro,
 • (2) Các chức năng chịu trách nhiệm xây dựng các quy định, chính sách, hướng dẫn công tác quản trị và kiểm soát rủi ro, giám sát và đánh giá việc thực hiện quản trị và kiểm soát rủi ro
 • (3) Chức năng Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị.

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

  Liên hệ với chúng tôi
  You cannot copy content of this page.

  Please contact with Manabox for more support.