Quyết toán thuế vắt năm cho người nước ngoài – Foreigner PIT finalization

Bài viết hướng dẫn Quyết toán thuế vắt năm cho người nước ngoài kèm ví dụ minh họa cụ thể tờ khai thuế như dưới đây.

Tình huống: 

Cá nhân A quốc tịch Nhật Bản, là cá nhân cư trú tại Việt Nam, có thu nhập từ tiền lương, tiền công. Cá nhân A thực hiện quyết toán thuế TNCN đầu tiên tại Việt Nam từ 01/08/20X5 đến 01/07/20X6 (quyết toán vắt năm).

Xử phạt cá nhân không quyết toán thuế TNCN

Tờ khai Quyết toán vắt năm 20X5 (Hạn nộp: 31/10/20X6)

Cá nhân A phát sinh thu nhập chịu thuế là 1.854.206.047 đồng; Các khoản đóng bảo hiểm được trừ là 159.261.944 đồng. Cá nhân A thực hiện kê khai các chỉ tiêu theo hướng dẫn, tính được số thuế phát sinh trong kỳ là 437.230.436 đồng

Cá nhân A kê khai quyết toán năm 20X5 như sau:

 

Tờ khai Quyết toán năm thứ 2 (Năm dương lịch)

Quyết toán cho năm tính thuế thứ hai: Cá nhân A thực hiện quyết toán thuế TNCN của năm tính thuế thứ 2 từ 01/01/20X6 đến 31/12/20X6 (quyết toán theo năm dương lịch). 

Trong năm 20X6, cá nhân có, số thuế đã tạm nộp hàng quý như sau:

  • Q1: 106.183.195 đồng;
  • Q2: 153.894.816 đồng;
  • Q3: 115.024.276 đồng;
  • Q4: 149.620.078 đồng. 

Trong đó, số thuế tạm nộp của Q1, Q2 năm 20X6 đã kê khai trong kỳ quyết toán năm 20X5. Cá nhân A thực hiện kê khai các chỉ tiêu theo hướng dẫn tại mục IV, và được trừ số thuế tính trùng được kê khai tại các chỉ tiêu [40] [43] :

+ [40] Đã khấu trừ hoặc tạm nộp trùng do quyết toán vắt năm: Số đã khấu trừ [1 phần của chỉ tiêu 37] hoặc đã nộp [1 phần của chỉ tiêu 38] của các tháng trùng với năm quyết toàn liền trước.

+ [43] Tổng số thuế TNCN được giảm khác: ([chỉ tiêu 35] của tờ khai Quyết toán kỳ đầu tiên/12)* số tháng trùng.

Cá nhân A kê khai quyết toán năm 20X6 như sau:

Trên đây là ví dụ về Quyết toán thuế vắt năm cho người nước ngoài

Tính thuế TNCN trùng do quyết toán vắt năm

Hướng dẫn điền tờ khai quyết toán thuế TNCN – MẪU SỐ 02/QTT-TNCN

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

    Liên hệ với chúng tôi
    You cannot copy content of this page.

    Please contact with Manabox for more support.