Rà soát rủi ro thuế với thương mại điện tử – Tax for e-commerce

Nhiều cơ quan thuế đã tiến hành các biện pháp kiểm tra, thanh tra để phát hiện các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ xuyên biên giới; bán sản phẩm, hàng hóa trên các sản giao dịch thương mại điện tử (TMĐT), trên các trang website bán hàng, trên các trang mạng xã hội nước ngoài có phát sinh trốn doanh thu hoặc kê khai nộp thuế không đúng quy định để truy thu thuế và xử phạt vi phạm hành chính về thuế, góp phần chống thất thu cho NSNN. Cùng nắm bắt một số rủi ro thuế với thương mại điện tử! Qua quản lý thu thuế và kiểm tra, thanh tra, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh nhận thấy, các sai phạm của các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh bán sản phẩm hàng hóa trên các sàn giao dịch TMĐT, trên các trang website bán hàng, trên các trang mạng xã hội nước ngoài là có dấu hiệu trốn doanh thu, không thực hiện khai báo doanh thu kinh doanh TMĐT bán sản phẩm, hàng hóa nghĩ rằng cơ quan thuế không phát hiện được. Các doanh thu không khai báo này chủ yếu tập trung vào một số điểm cơ bản sau:

Thu tiền qua các tài khoản không đăng ký với cơ quan thuế

(Mẫu Sưu tầm tham khảo: Cơ quan thuế điều tra thông tin thương mại điện tử)

Thứ nhất, các tổ chức, cá nhân kinh doanh TMĐT kinh doanh bán sản phẩm hàng hóa thực hiện thanh toán qua ngân hàng nhưng với những tài khoản mở tại các ngân hàng không đăng ký với cơ quan thuế và toàn bộ các khoản doanh thu bán hàng này không thực hiện kê khai nộp thuế.

Đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh TMĐT kinh doanh bán sản phẩm hàng hóa thực hiện thanh toán qua ngân hàng với những tài khoản được mở tại các ngân hàng nhưng không đăng ký với cơ quan thuế, cơ quan thuế tiến hành kiểm tra thông qua việc truy xuất vào địa chỉ bán hàng trên các trang website, trang mạng xã hội để xác định các tài khoản nhận thanh toán tiền mua hàng, chuyển tiền thanh toán qua ngân hàng, từ đó cơ quan thuế xác định các tài khoản nhận thanh toán tiền.

Khi xác định được các tài khoản mở tại ngân hàng nhận thanh toán tiền, cơ quan thuế tiến hành tiến hành xác minh tại ngân hàng để xác định doanh thu bán hàng không thực hiện kê khai nộp thuế, đồng thời sẽ tiến hành xử lý truy thu thuế và xử phạt vi phạm hành chính về thuế tuỳ theo mức độ vi phạm.

Thu tiền không qua tài khoản ngân hàng

Thứ hai, các tổ chức, cá nhân kinh doanh TMĐT kinh doanh bán sản phẩm hàng hóa không thực hiện thanh toán qua ngân hàng, thu tiền bán hàng bằng tiền mặt thông qua các đơn vị giao nhận hàng hóa (ủy quyền cho các đơn vi giao nhận hàng hóa, khi giao hàng trực tiếp thu tiền của người mua để chuyển lại cho người bán) và toàn bộ các khoản doanh thu bán hàng này không thực hiện kê khai nộp thuế.

Đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh TMĐT kinh doanh bán sản phẩm hàng hóa không thực hiện thanh toán qua ngân hàng, thu tiền bán hàng bằng tiền mặt thông qua các đơn vị giao nhận hàng hóa, cơ quan thuế thực hiện tiến hành thanh tra, kiểm tra hoặc xác minh tại các đơn vị ký hợp đồng nhận vận chuyển giao hàng hóa có thu hộ tiền cho người bán từ đó xác định số lượng hàng hóa bán, số tiền doanh thu thu hộ để xử lý truy thu thuế và xử phạt vi phạm hành chính đối với doanh thu không thực hiện kê khai nộp thuế.

http://manaboxvietnam.com/dich-vu-ho-tro-thanh-tra-thue/

Trường hợp này cơ quan thuế có quyền ấn định doanh thu, thuế 

Quản lý thu thuế đối với nhà cung cấp dịch vụ xuyên biên giới

Trong những năm gần đây, ở nước ta đã hình thành các doanh nghiệp và cá nhân cung cấp dịch vụ xuyên biên giới, có phát sinh thu nhập từ các trang mạng xã hội và các khoản thu nhập này đều được chuyển về Việt Nam cho người thụ hưởng thông qua các ngân hàng thương mại tại Việt Nam. Các sai phạm của các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ xuyên biên giới có phát sinh thu nhập từ các trang mạng xã hội thường tập trung vào một số vấn đề sau:

 • Thứ nhất, các tổ chức là các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ xuyên biên giới, có phát sinh thu nhập từ các trang mạng xã hội có một số doanh nghiệp chưa thực hiện kê khai nộp thuế vì nghĩ rằng cơ quan thuế không thể phát hiện các khoản doanh thu này. Phần lớn các doanh nghiệp còn lại đều thực hiện kê khai nộp thuế đối với khoản doanh thu này, nhưng có một số kê khai nộp thuế không đúng quy định như:
  • Đối với thuế giá trị gia tăng: doanh nghiệp cung cấp dịch vụ quảng cáo cho các tổ chức nước ngoài trên các trang mạng xã hội tại Việt Nam (dịch vụ tiêu dùng tại Việt Nam) nhưng kê khai là dịch vụ xuất khẩu được áp dụng thuế suất 0%, thuế suất đúng là 10%.3
  • Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp: doanh nghiệp cung cấp dịch vụ quảng cáo, dịch vụ nhập liệu, dịch vụ xử lý dữ liệu lại xác định là hoạt động sản xuất phần mềm kê khai khoản thu nhập của các khoản doanh thu này được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo thuế suất 10% (theo thuế suất của hoạt động sản xuất phần mềm doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo thuế suất 10%). Thuế suất đúng là phải áp dụng thuế suất phổ thông (năm 2013 trở về trước thuế suất phổ thông là 25%, năm 2014 và năm 2015 thuế suất phổ thông là 22%, từ năm 2016 trở đi thuế suất phổ thông là 20%).
 • Ngoài ra, đối với các cá nhân cung cấp dịch vụ xuyên biên giới, có phát sinh thu nhập từ các trang mạng xã hội thì nhiều trường hợp không thực hiện kê khai nộp thuế do các cá nhân này không biết nếu phát sinh doanh thu nhận được 1 năm trên 100 triệu đồng thì phải thuộc đối tượng phải kê khai nộp thuế. Cá biệt, có không ít trường hợp cho rằng cơ quan thuế không phát hiện được khoản doanh thu này nên không thực hiện kê khai nộp thuế với thương mại điện tử

Để tránh bị cơ quan thuế qua thanh tra, kiểm tra xử lý truy thu thuế với thương mại điện tử và xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với các hoạt động bán sản phẩm, hàng hóa trên các sàn giao dịch TMĐT, trên các trang website bán hàng, trên các trang mạng xã hội nước ngoài và cung cấp dịch vụ xuyên biên giới có phát sinh thu nhập từ các trang mạng nước ngoài.

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

  Liên hệ với chúng tôi
  You cannot copy content of this page.

  Please contact with Manabox for more support.