Sai sót báo cáo tài chính thường gặp

Sai sót báo cáo tài chính thường gặp, trích  slide Sai sót thường gặp khi lập Báo cáo tài chính – Hội kiểm toán viên hành nghề VACPA tại chương trình cập nhật kiến thức cho Kế toán và kiểm toán viên hành nghề. Các sai sót này bao gồm

I. Sai sót chung trong việc lập và trình bày BCTC
II. Sai sót do thiên lệch về kế toán cho mục đích thuế
III. Sai sót về phân loại chi phí và vốn hóa chi phí 
IV. Sai sót trong ghi nhận doanh thu
V. Sai sót trong kế toán các khoản dự phòng và chi phí
VI. Sai sót trong kế toán thuế thu nhập hoãn lại
VII. Sai sót trong thuyết minh BCTC

Trong đó, sai sót chung trong việc lập và trình bày BCTC bao gồm

 • 1. Không xác định đúng CMKT, chế độ KT phải áp dụng
 • 2. Chưa phân loại đúng TS & nợ phải trả ngắn hạn, dài hạn
 • 3. Chưa ghi nhận đúng qui định của CMKT
 • 4. Không lập dự phòng cho tài sản và nợ phải trả.
 • 5. Không phản ánh đúng TS & nguồn vốn, doanh thu, chi phí
 • 6. Số liệu giữa các BCTC có nhiều sai, mâu thuẫn
 • 7. TMBCTC không đầy đủ các nội dung theo quy định
 • 8. Trình bày và thuyết minh sai/thừa/thiếu các thông tin trên BCTC không phù hợp với yêu cầu của chuẩn mực, chế độ kế toán

 

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

  Liên hệ với chúng tôi
  You cannot copy content of this page.

  Please contact with Manabox for more support.