Sai sót thuế thường gặp (Kiểm toán Nhà nước tổng hợp)

Dưới đây là Sai sót thuế thường gặp tại doanh nghiệp do Kiểm toán Nhà nước tổng hợp. Các sai phạm bao gồm

  • Khai quyết toán thuế TNDN có số thuế TNDN đã tạm nộp của các quý đầu năm thấp hơn số phải tạm nộp nhưng đến thời điểm kiểm toán, đơn vị chưa xác định số tiền chậm nộp
  • Khai không đúng chỉ tiêu miễn, giảm trên Tờ khai quyết toán thuế TNDN và không khai, nộp Phụ lục thuế TNDN được giảm
  • F- Khai quyết toán thuế TNDN năm 2021 xác định được giảm 30% số thuế TNDN phải nộp theo Nghị định số 92/2021/NĐ-CP của Chính phủ nhưng có doanh thu năm 2021 không giảm so với doanh thu năm 2019
  • Khai không đầy đủ các chỉ tiêu trên hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN đối với DN có giao dịch liên kết
  • Không khai riêng giá vốn của đất chuyển nhượng và chi phí đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản theo biểu mẫu hồ sơ Quyết toán thuế TNDN.
  • Chưa điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế TNDN đối với các khoản công nợ phải trả nhưng không xác định được chủ nợ và không có nghĩa vụ phải trả
  • Chưa loại trừ các khoản chi phí không liên quan đến hoạt động SXKD; chi phí khấu hao vượt mức quy định
  • Chi phí lãi vay không được loại trừ đối với DN có giao dịch liên kết chuyển sang kỳ tính thuế tiếp theo khi xác định tổng chi phí lãi vay được trừ
  • Khấu trừ thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào không phục vụ cho hoạt động SXKD, không đúng quy định tại Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ tài chính.
  • Xác định chi phí dở dang cuối kỳ chưa có cơ sở, chưa đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa chi phí với doanh thu; dẫn đến xác định thiếu thu nhập chịu thuế và số thuế TNDN phải nộp.
  • Chưa xác định và chưa loại trừ chi phí lãi vay không được trừ đối với giao dịch liên kết theo khoản 3 Điều 16 Nghị định số 132/2020/NĐ-CP của Chính phủ; làm giảm thu nhập chịu thuế và thuế TNDN phải nộp
  • Chưa xuất hóa đơn và khai thuế GTGT đối với số tiền khách hàng thanh toán theo tiến độ hợp đồng,
  • Chưa loại trừ chi phí tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp phải trả cho người lao động nhưng đến hết thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế chưa chi trả hết
  • Xác định giá tính thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản theo giá đất trúng đấu giá và giá hợp đồng chuyển nhượng làm giảm số thuế GTGT đầu ra, không đúng quy định tại Điểm a.2 khoản 10 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.
Nguồn: Idol Cục thuế tỉnh Bình Định – Những bản tin vô cùng thiết thực

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

    Liên hệ với chúng tôi
    You cannot copy content of this page.

    Please contact with Manabox for more support.