So sánh IFRS và VAS: Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái

Về cơ bản, sau khi ban hành Thông tư 200 thì các quy định về kế toán chênh lệch tỷ giá của Việt Nam và quốc tế không có sự khác biệt đáng kể ngoại trừ trường hợp lỗ tỷ giá của khoản vay cho mục đích đầu tư xây dựng theo quy định của IAS 21 có thể được vốn hóa đối với phần chênh lệch giữa lãi suất đi vay bằng ngoại tệ thấp hơn lãi suất đi vay bằng nội tệ. Dưới đây là bảng so sánh IFRS và VAS: Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái

Bảng dưới đây so sánh IFRS (IAS 21) và VAS 10 về ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái, chi tiết các điểm giống và khác biệt chính giữa hai chuẩn mực này:

Tiêu Chí IFRS (IAS 21) – The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates VAS 10 – The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates
Phạm vi áp dụng Áp dụng cho các giao dịch và báo cáo tài chính bằng tiền tệ nước ngoài hoặc trong bối cảnh của thay đổi tỷ giá. Tương tự như IFRS, áp dụng cho các giao dịch quốc tế và báo cáo tài chính liên quan đến ngoại tệ.
Xác định chức năng tiền tệ Yêu cầu xác định đồng tiền chức năng cho mỗi đơn vị báo cáo dựa trên các yếu tố kinh tế chính. Đồng tiền chức năng là tiền tệ ảnh hưởng chính tới giá thành và giá bán của đơn vị. Tương tự như IFRS, đòi hỏi phải xác định đồng tiền chức năng, nhưng có thể có sự khác biệt nhỏ trong cách xác định hoặc nhấn mạnh tùy theo môi trường kinh tế và thực tiễn kế toán tại Việt Nam.
Ghi nhận tỷ giá ban đầu Giao dịch ngoại tệ phải được ghi nhận ban đầu theo tỷ giá hối đoái giữa đồng tiền chức năng và ngoại tệ vào ngày giao dịch. Tương tự, giao dịch ngoại tệ được chuyển đổi sang đồng tiền chức năng tại tỷ giá vào ngày giao dịch.
Chuyển đổi báo cáo tài chính Báo cáo tài chính của đơn vị nước ngoài được chuyển đổi sang tiền tệ báo cáo. Tài sản và nợ phải trả được chuyển đổi theo tỷ giá tại ngày báo cáo. Thu nhập và chi phí được chuyển đổi theo tỷ giá trung bình kỳ. Có thể có sự khác biệt về cách chuyển đổi, nhất là trong việc sử dụng tỷ giá trung bình cho thu nhập và chi phí. Tuy nhiên, về cơ bản phương pháp chuyển đổi là tương đồng.
Xử lý chênh lệch tỷ giá Chênh lệch tỷ giá phát sinh từ việc chuyển đổi và tái cân đối được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Tương tự như IAS 21, chênh lệch tỷ giá được ghi nhận ngay trong kết quả kinh doanh, nhưng có thể có sự khác biệt về chi tiết ghi nhận và thời điểm.
Ghi nhận chênh lệch tỷ giá kế toán Chênh lệch tỷ giá từ việc thanh toán giao dịch ngoại tệ và từ việc chuyển đổi báo cáo tài chính của hoạt động nước ngoài được ghi nhận trong lợi nhuận hoặc lỗ. Phương pháp ghi nhận có thể tương tự, nhưng lại phụ thuộc vào hướng dẫn cụ thể của chuẩn mực và thực tiễn kế toán Việt Nam.

Tóm lại, cả IFRS (IAS 21) và VAS 10 đều cung cấp khung chung về cách xử lý các giao dịch và báo cáo tài chính liên quan đến tỷ giá hối đoái. Cả hai chuẩn mực đều nhằm đảm bảo rằng các doanh nghiệp ghi nhận đúng và minh bạch các biến động tỷ giá hối đoái. Sự khác biệt chính có thể nằm ở mức độ chi tiết và cách thức cụ thể trong việc áp dụng các nguyên tắc này tại mỗi quốc gia.

So sánh VAS và IFRS (Chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán Quốc tế)

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

    Liên hệ với chúng tôi
    You cannot copy content of this page.

    Please contact with Manabox for more support.