So sánh IFRS và VAS: Chuẩn mực kế toán các khoản đầu tư

Việt Nam hiện đã ban hành 02 chuẩn mực kế toán gồm chuẩn mực về các khoản đầu tư vào công ty liên kết (VAS 07) và chuẩn mực thông tin tài chính về những khoản vốn góp liên doanh (VAS 08). Hiện nay, IASB đã ban hành 3 Chuẩn mực có liên quan gồm: (i) IAS 28 phiên bản mới gồm đối tượng áp dụng là công ty liên kết và liên doanh; IFRS 11- Thỏa thuận liên doanh và IFRS 12- Thuyết minh về lợi ích trong các đơn vị khác. Khi So sánh IFRS và VAS, sự khác biệt chính giữa Việt Nam và quốc tế như sau:

Về phạm vi áp dụng phương pháp vốn chủ sở hữu

Theo IAS 27 – Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất, phương pháp vốn chủ sở hữu áp dụng cho báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ và báo cáo tài chính của các doanh nghiệp độc lập. Tại Việt Nam, do VAS 07 ban hành cách đây 15 năm nên mới chỉ áp dụng phương pháp vốn chủ sở hữu cho báo cáo tài chính hợp nhất, báo cáo tài chính của từng doanh nghiệp vẫn áp dụng phương pháp giá gốc.

Phương pháp vốn chủ sở hữu cung cấp nhiều thông tin hữu ích hơn phương pháp giá gốc và phù hợp với Luật doanh nghiệp vì yêu cầu trình bày giá trị khoản đầu tư tương ứng với phần tài sản thuần nhà đầu tư sở hữu trong công ty liên doanh, liên kết. Như vậy, phương pháp vốn chủ sở hữu phản ánh được ngay ảnh hưởng từ kết quả kinh doanh của công ty liên doanh, liên kết trong kỳ đến nhà đầu tư và đánh giá được hiệu quả thực sự của các khoản đầu tư (phương pháp giá gốc không làm được điều này).

Ghi nhận các khoản tổn thất

Chuẩn mực quốc tế yêu cầu nhà đầu tư phải ghi nhận khoản lỗ do giảm giá trị khoản đầu tư thuần (ngoài khoản lỗ thông thường của công ty liên doanh, liên kết) theo quy định của IAS 36 trong khi Việt Nam áp dụng quy định về dự phòng đầu tư tài chính. Điều đáng nói là quy định về dự phòng đầu tư của Việt Nam (theo Thông tư 228 và Thông tư 89) có sự khác biệt lớn với chuẩn mực quốc tế.

So sánh VAS và IFRS (Chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán Quốc tế)

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

    Liên hệ với chúng tôi
    You cannot copy content of this page.

    Please contact with Manabox for more support.