So sánh IFRS và VAS: Chuẩn mực kế toán về Thuê tài sản

VAS 06 được xây dựng dựa trên IAS 17 hơn 10 năm trước đây. Tuy nhiên IASB đã ban hành IFRS 16 để thay thế cho IAS 17 và sẽ có hiệu lực từ 1/1/2019 với nhiều sự thay đổi. Vì vậy, khi so sánh IFRS và VAS, VAS 06 hiện là một Chuẩn mực có sự khác biệt đáng kể so với IFRS 16 khi kế toán tại bên đi thuê, cụ thể như sau:

Về phân loại thuê tài chính và thuê hoạt động

IFRS 16 đã loại bỏ việc phân loại hợp đồng thuê tài chính và thuê hoạt động, theo đó chỉ phân biệt hợp đồng thuê tài sản hay hợp đồng thuê sử dụng dịch vụ. Đây là một quan điểm rất mới vì trước đây, bên đi thuê chỉ được phản ánh tài sản thuê tài chính trên báo cáo tài chính còn đối với tài sản thuê hoạt động thì không được phản ánh do bên đi thuê không có quyền sở hữu. Việc thay đổi trong quy định này còn nhấn mạnh về tiêu chí của tài sản là không phụ thuộc vào quyền sở hữu mà thay vào đó nhấn mạnh về quyền kiểm soát để mang lại lợi ích kinh tế mới là tiêu chuẩn để ghi nhận tài sản.

Về xác định nợ thuê phải trả

Theo IFRS 16 thì việc xác định nợ thuê phải trả trong tương lai bằng cách áp dụng phương pháp dòng tiền chiết khấu, kể cả đối với tài sản thuê hoạt động, trong khi VAS 06 không cho phép thực hiện điều này.

Về giá trị sau ghi nhận lần đầu của thuê tài sản đối với bên thuê

IFRS 16 yêu cầu định kỳ phải đánh giá tổn thất đối với tài sản cho thuê bằng cách áp dụng chuẩn mực IAS 36– Tổn thất tài sản. Do chưa ban hành Chuẩn mực tương ứng về tổn thất tài sản nên VAS 06 chưa có quy định này để xem xét, đánh giá và ghi nhận khoản tổn thất tài sản.

So sánh VAS và IFRS (Chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán Quốc tế)

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

    Liên hệ với chúng tôi
    You cannot copy content of this page.

    Please contact with Manabox for more support.