So sánh VAS và IFRS: Chuẩn mực kế toán về bất động sản đầu tư

Việt Nam hiện đã ban hành Chuẩn mực kế toán số 05- Bất động sản đầu tư (VAS 05) tương ứng với Chuẩn mực kế toán quốc tế về Bất động sản đầu tư (IAS 40). Khi so sánh VAS và IFRS, chuẩn mực kế toán Việt Nam VAS 05 và Chuẩn mực kế toán Quốc tế IAS 40 đều quản lý các vấn đề liên quan đến bất động sản đầu tư, nhưng có những điểm khác biệt cơ bản giữa hai chuẩn mực này:

Phạm vi áp dụng

Khi so sánh VAS và IFRS

 • VAS 05: Được áp dụng cho các bất động sản mà doanh nghiệp giữ để thu nhập cho thuê hoặc để tăng giá trị vốn, không bao gồm các bất động sản dùng cho mục đích sản xuất hay cung cấp dịch vụ, hoặc cho mục đích bán trong hoạt động kinh doanh thường xuyên.
 • IAS 40: Cũng áp dụng cho bất động sản được giữ nhằm mục đích thu nhập cho thuê hoặc tăng giá trị. Tuy nhiên, IAS 40 cung cấp một khuôn khổ rõ ràng hơn về việc phân loại bất động sản dựa trên ý định và sử dụng thực tế của bất động sản.

Mô hình đánh giá (VAS và IFRS)

Khi So sánh VAS và IFRS, so với VAS 05, IAS 40 có điểm khác biệt chính về mô hình xác định giá trị như sau: Chuẩn mực quốc tế cho phép doanh nghiệp được quyền tự đánh giá lại bất động sản đầu tư theo giá trị hợp lý còn Việt nam chỉ cho phép ghi nhận bất động sản đầu tư theo giá gốc. Điều này làm cho báo cáo tài chính doanh nghiệp Việt Nam kém trung thực do một trong các mục đích nắm giữ bất động sản đầu tư là chờ tăng giá, nếu không được đánh giá lại thường xuyên thì không phản ánh đúng giá trị thực của loại tài sản này.

 • VAS 05: Cho phép bất động sản đầu tư được đánh giá theo mô hình chi phí (giá gốc trừ khấu hao và tổn thất giảm giá tích lũy) mà không cung cấp lựa chọn cho mô hình giá trị hợp lý.
 • IAS 40: Cho phép lựa chọn giữa mô hình chi phí và mô hình giá trị hợp lý, nơi mà bất động sản có thể được đánh giá lại mỗi năm tại giá trị hợp lý thị trường, và các thay đổi giá trị được ghi nhận vào báo cáo kết quả kinh doanh.

Ghi nhận thu nhập và chi phí

Khi so sánh VAS và IFRS

 • VAS 05: Thu nhập và chi phí liên quan đến bất động sản đầu tư được công nhận theo nguyên tắc dựa trên thực tế phát sinh, tương tự như các chuẩn mực kế toán khác của Việt Nam.
 • IAS 40: Thu nhập từ bất động sản đầu tư, bao gồm cả thu nhập cho thuê và lợi nhuận từ sự thay đổi giá trị hợp lý, được ghi nhận một cách chi tiết và phân biệt trong báo cáo kết quả kinh doanh, điều này giúp người dùng báo cáo tài chính có cái nhìn rõ ràng hơn về hiệu quả của từng loại bất động sản.

Giảm giá tài sản 

Khi so sánh VAS và IFRS

 • VAS 05: Yêu cầu xem xét giảm giá tài sản khi có bằng chứng rằng giá trị ghi sổ của tài sản lớn hơn giá trị thu hồi được ước tính.
 • IAS 40: Cũng có yêu cầu tương tự về việc xem xét giảm giá, nhưng nhấn mạnh việc đánh giá giá trị hợp lý thường xuyên hơn, đặc biệt nếu sử dụng mô hình giá trị hợp lý.

Trong bối cảnh quốc tế, IAS 40 cung cấp nhiều lựa chọn và linh hoạt hơn cho các doanh nghiệp về việc đánh giá và báo cáo bất động sản đầu tư, trong khi VAS 05 có phương pháp tiếp cận truyền thống và cứng nhắc hơn.

So sánh VAS và IFRS (Chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán Quốc tế)

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

  Liên hệ với chúng tôi
  You cannot copy content of this page.

  Please contact with Manabox for more support.