Tách nhiều lần trả tiền dưới 2 triệu có tính thuế TNCN?

Tách nhiều lần trả tiền dưới 2 triệu có tính thuế TNCN? Đây là một trong những câu hỏi được nhắc đến nhiều trong giải đáp quyết toán thuế TNCN.

Tình huống tại quyết toán thuế

Manabox cho mình hỏi công ty trả tiền dưới 2.000.000 đ/lần nhưng trả nhiều lần cộng lại trên 2.000.000 đ thì có phải khấu trừ không ạ? 

Hướng dẫn của cơ quan thuế khi trả tiền dưới 2 triệu

Về nguyên tắc, trường hợp công ty trả thu nhập dưới 2 triệu/ lần nhưng chi trả thành nhiều lần trrong tháng để không khấu trừ thuế TNCN 10% thì cơ quan thuế sẽ có biện pháp quản lý rủi ro, tránh thất thoát thu

Ví dụ: cơ quan thuế vẫn có quyền xác định lần trả thu nhập là theo tháng, cơ quan thuế sẽ tổng hợp lại thu nhập trong cả tháng và truy thu lại số TNCN, xem công văn 176 / TCT-DNNCN: Theo đó, trường hợp công ty chi trả cho người lao động không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng từ 2.000.000 đồng/lần chi trả thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân. Trưng hợp cơ quan chi trả cho người lao động dưới 2.000.000 đồng/ln, nhưng chi ra trả nhiều lần trong tháng để không khấu trừ thuế TNCN 10% thì Cục thuế có biện pháp quản lý rủi ro cho phù hp, tránh thất thu ngân sách.

Tham khảo Công văn 9611/CT-TTHT năm 2013 – Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

Trường hợp Công ty ký hợp đồng theo mùa vụ với người lao động dưới 3 tháng, thanh toán lương theo tuần với mức chi trả dưới 2.000.000 đồng/lần thì vào mỗi lần chi trả (thấp hơn 2.000.000 đồng/lần) Công ty tạm thời không phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi chi trả cho người lao động, nhưng đến cuối tháng Công ty tổng hợp thu nhập đã chi trả cho từng cá nhân trong tháng, tính và kê khai nộp thuế TNCN (theo mức 10%) đối với những cá nhân có tổng thu nhập từ 2.000.000 đồng trở lên…

Cơ sở pháp lý:

Tại Điểm b, Điểm i Khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC Hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 65/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành có hướng dẫn các phương pháp khấu trừ từ tiền lương, tiền công đối với cá nhân cư trú khi ký hợp đồng lao động như sau như sau:

– Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần, kể cả trường hợp cá nhân ký hợp đồng từ ba (03) tháng trở lên tại nhiều nơi.

– Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên nhưng nghỉ làm trước khi kết thúc hợp đồng lao động thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập vẫn thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần.

– Đối với cá nhân là người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập căn cứ vào thời gian làm việc tại Việt Nam của người nộp thuế ghi trên Hợp đồng hoặc văn bản cử sang làm việc tại Việt Nam để tạm khấu trừ thuế theo Biểu lũy tiến từng phần (đối với cá nhân có thời gian làm việc tại Việt Nam từ 183 ngày trong năm tính thuế) hoặc theo Biểu thuế toàn phần (đối với cá nhân có thời gian làm việc tại Việt Nam dưới 183 ngày trong năm tính thuế).

– Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Tình huống và điều kiện để làm cam kết 08/CK-TNCN (02/CK-TNCN)

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

    Liên hệ với chúng tôi
    You cannot copy content of this page.

    Please contact with Manabox for more support.