Thanh toán nộp tiền thuế phí đất đai qua mạng

Thanh toán nộp tiền thuế phí đất đai qua mạng theo các bước dưới đây từ cổng dichvucong giúp người kế toán hiểu trình tự

Thực hiện nhập thông tin tra cứu nghĩa vụ tài chính về đất đai

– Nhập mã hồ sơ (Mã hồ sơ in trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (theo mẫu 01 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính)).

– Nhập mã bảo mật

– Click “Tra cứu” hiển thị kết quả tra cứu

Click “Thanh toán”, chuyển tiếp bước 3

Cổng DVCQG thực hiện kết nối tới hệ thống Thuế điện tử (eTax)

+ Nếu NNT chưa có tài khoản điện tử trên hệ thống eTax: Hiển thị màn hình đăng nhập tài khoản

+ Nếu NNT đã có tài khoản điện tử trên hệ thống eTax: Hiển thị màn hình chọn Ngân hàng và chọn khoản nộp trên hệ thống Thuế điện tử (eTax)

 

Bước 4: Hiển thị thông tin khoản nộp trên giấy nộp tiền vào Ngân sách nhà nước mẫu số C1-02/NS

Chọn Ngân hàng và tích chọn khoản nộp cần thanh toán, nhấn ‘Tiếp tục’.

Bước 5: Hiển thị màn hình hoàn thành Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước

NNT nhập và kiểm tra thông tin trên giấy nộp tiền. Nhấn ‘Hoàn thành’, hệ thống hiển thị màn hình hoàn thành Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước mẫu số C1-02/NS.

+ Chọn ‘Sửa’: Để quay lại màn hình nhập Giấy nộp tiền

+ Chọn ‘Xóa’: Để xóa giấy nộp tiền đã lập

+ Chọn ‘Trình ký’: Để trình ký giấy nộp tiền

+ Chọn ‘In GNT’: Để in giấy nộp tiền

+ Chọn ‘Ký và nộp’: Để ký nộp giấy nộp tiền

Bước 6: Hiển thị màn hình nộp thành công Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước mẫu số C1-02/NS

  Chọn ‘Ký và nộp’, chọn chữ ký số và mật khẩu để ký giấy nộp tiền

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

    Liên hệ với chúng tôi
    You cannot copy content of this page.

    Please contact with Manabox for more support.