Hướng dẫn khai thuế Sàn thương mại điện tử qua mạng Online

Bài viết hướng dẫn khai thuế Sàn thương mại điện tử và nộp tiền thuế qua mạng Online – Hướng dẫn chi tiết có ví dụ minh họa đính kèm để người đọc hiểu trình tự.

Các trường hợp khai thuế với hộ kinh doanh 

Livestream bán hàng nộp thuế bao nhiêu tiền?

2.1. Đối với người nộp thuế nộp thuế theo phương pháp kê khai

– Hồ sơ kê khai thuế: Thực hiện khai thuế theo Mẫu số 01/CNKD và bảng kê hoạt động kinh doanh mẫu số 01-2/BK-HĐKD ban hành kèm theo Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (Thông tư số 40/2021/TT-BTC) (người nộp thuế thực hiện khai thuế điện tử theo hướng dẫn tại mục 2.4).

– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế:

+ Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai theo tháng chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

+ Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai theo quý chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu quý tiếp theo liền kề quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

2.2. Đối với người nộp thuế nộp thuế theo lần phát sinh

– Hồ sơ kê khai thuế: Thực hiện khai thuế theo Mẫu 01/CNKD ban hành kèm theo Thông tư 40/2021/TT-BTC và bản sao hợp đồng kinh tế cung cấp dịch (người nộp thuế thực hiện khai thuế điện tử theo hướng dẫn tại mục 2.4).

– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế: chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.

2.3. Đối với người nộp thuế nộp thuế theo phương pháp khoán

– Hồ sơ khai thuế: Thực hiện khai thuế theo Mẫu 01/CNKD được ban hành kèm theo Thông tư số 40/2021/TT-BTC (người nộp thuế có thể liên hệ cơ quan thuế tại địa phương của mình để khai thuế và áp mức thuế khoán).

– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế:

+ Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với hộ khoán chậm nhất là ngày 15 tháng 12 năm trước liền kề năm tính thuế.

+ Trường hợp hộ khoán mới ra kinh doanh (bao gồm hộ kê khai chuyển đổi sang phương pháp khoán), hoặc hộ khoán chuyển đổi sang phương pháp kê khai, hoặc hộ khoán thay đổi ngành nghề, hoặc hộ khoán thay đổi quy mô kinh doanh trong năm thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của hộ khoán chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày bắt đầu kinh doanh, hoặc chuyển đổi phương pháp tính thuế, hoặc thay đổi ngành nghề, hoặc thay đổi quy mô kinh doanh.

+ Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với trường hợp hộ khoán có sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế cấp, bán lẻ theo từng lần phát sinh chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh doanh thu có yêu cầu sử dụng hóa đơn.

Hướng dẫn khai thuế điện tử đối với NNT nộp thuế theo phương pháp kê khai và theo lần phát sinh kê khai thuế qua mạng

Bước 1: NNT truy cập trang web: thuedientu.gdt.gov.vn, chọn mục “Cá nhân”.

Bước 2: NNT thực hiện đăng nhập bằng tài khoản giao dịch thuế điện tử, sử dụng mật khẩu đã được Tổng cục Thuế gửi qua số điện thoại của NNT (trường hợp chưa có tài khoản giao dịch thuế điện tử, NNT liên hệ với cơ quan thuế để được hướng dẫn cấp tài khoản).

          Bước 3: Chọn mục “Khai thuế”, sau đó chọn “Khai thuế CNKD”

          

– Chọn loại tờ khai mẫu 01/CNKD – Tờ khai thuế đối với cá nhân kinh doanh (TT40/2021);

– Lựa chọn hình thức khai thuế: NNT nộp thuế theo phương pháp kê khai chỉ chọn tháng hoặc quý, NNT nộp thuế theo lần phát sinh thì chọn lần phát sinh ngày… tháng… năm…., sau đó nhấn tiếp tục.

Khai thuế và chọn Khai thuế CNKD/Chọn tờ khai: 01/CNKD – Tờ khai thuế đối với cá nhân kinh doanh (TT40/2021)

– Người nộp thuế nộp thuế theo phương pháp kê khai chọn hình thức khai thuế tháng hoặc quý; Người nộp thuế nộp thuế theo từng lần phát sinh thì chọn lần phát sinh ngày… tháng… năm…., sau đó nhấn tiếp tục. 

Bước 4: Màn hình sẽ hiển thị thông tin tờ khai 01/CNKD, tại tờ khai 01/CNKD NNT chọn “HKD,CNKD nộp thuế theo phương pháp kê khai” (đối với NNT nộp thuế theo phương pháp kê khai) hoặc chọn “CNKD nộp thuế theo từng lần phát sinh” (đối với NNT nộp thuế theo lần phát sinh).

 

NNT thực hiện khai đầy đủ các thông tin định danh, thông tin để xác định nghĩa vụ thuế.

Lưu ý khi kê khai:

Tại phần A: người nộp thuế khai doanh thu tính thuế giá trị gia tăng, doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân phát sinh trong kỳ khai thuế theo từng nhóm ngành nghề. Trường hợp người nộp thuế có hoạt động kinh doanh không chịu thuế Giá trị gia tăng (GTGT), không phải khai thuế GTGT, thuộc diện chịu thuế GTGT 0 % theo pháp luật về thuế GTGT thì người nộp thuế không phải khai doanh thu tính thuế GTGT phát sinh đối với hoạt động này nhưng vẫn phải khai doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân.

Tại phần B, người nộp thuế có phát sinh hoạt động bán hàng, hóa dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thì nhấn chọn loại hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, chọn đơn vị tính và khai doanh thu tính thuế tiêu thụ đặc biệt. Nếu không phát sinh thì không phải khai.

Tại phần C, người nộp thuế có phát sinh hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản hoặc bán hàng hóa sản phẩm chịu thuế, phí bảo vệ môi trường thì nhấn chọn tên tài nguyên hàng hóa sản phẩm, chọn đơn vị tính và khai doanh thu tính thuế phí tương ứng.

Sau khi hoàn thành khai tờ khai 01/CNKD, người nộp thuế nộp thuế theo phương pháp kê khai thực hiện kê khai thêm phụ lục 01-2/BK- HĐKD; người nộp thuế nộp thuế theo lần phát sinh thực hiện tải bản sao hợp đồng kinh tế cung cấp dịch vụ và nhấn Hoàn thành tờ khai.

Bước 5: Sau khi khai xong tờ khai 01/CNKD

– Đối với NNT nộp thuế theo phương pháp kê khai thực hiện thêm phụ lục 01-2/BK- HĐKD để kê khai.

– Đối với NNT nộp thuế theo lần phát sinh thực hiện tải bản sao hợp đồng kinh tế cung cấp dịch vụ.

Sau khi khai xong NNT nhấn “Hoàn thành tờ khai”.

Các câu hỏi khi khai thuế Sàn thương mại điện tử

Các bước nộp thuế điện tử:

NNT thực hiện nộp thuế bằng phương thức điện tử thông qua ứng dụng Etax Mobile của ngành thuế

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng eTax Mobile

NNT đã có tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan thuế thực hiện đăng nhập vào ứng dụng eTax Mobile bằng cách nhập “Mã số thuế” và “Mật khẩu”

Bước 2: Nộp thuế điện tử qua ngân hàng thương mại

NNT chọn chức năng “Nộp thuế”:

Màn hình hiển thị giao diện của chức năng Nộp thuế, tại phần “TRA CỨU THÔNG TIN KHOẢN NỘP”, NNT chọn loại thuế thanh toán

Chọn “Tra cứu”, màn hình hiển thị các khoản phải nộp ngân sách nhà nước (NSNN). Nếu NNT đồng ý với khoản nộp NSNN nào thì tích chọn khoản nộp và chọn “Tiếp tục”.

Sau đó, NNT chọn tài khoản ngân hàng đã liên kết với ứng dụng, sau đó chọn “Thanh toán”.

        NNT được ngân hàng thực hiện trích tài khoản thanh toán để nộp thuế thành công thì hệ thống hiển thị thông báo “Thanh toán thành công”.

Các phương pháp khai thuế với Hộ kinh doanh

Từ 01/7/2023, khi cá nhân đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh được cấp mã số thuế liên thông đồng thời với Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Tùy theo quy mô kinh doanh thực tế, hộ, cá nhân kinh doanh (gọi là Người nộp thuế – NNT) có hoạt động kinh doanh trên sàn thương mại điện tử áp dụng phương pháp tính thuế, kê khai nộp thuế theo phương pháp khoán, phương pháp kê khai hoặc theo từng lần phát sinh, cụ thể:

1. Đối với NNT kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán:

– Hồ sơ khai thuế: Tờ khai thuế (mẫu 01/CNKD) ban hành kèm theo Thông tư số 40/2021/TT-BTC (NNT liên hệ với đội thuế quản lý địa bàn để khai thuế và áp mức thuế khoán).

– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế: Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với hộ khoán chậm nhất là ngày 15 tháng 12 năm trước liền kề năm tính thuế. Riêng trường hợp hộ khoán mới ra kinh doanh thì nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày bắt đầu kinh doanh.

– Nộp thuế: thực hiện nộp thuế điện tử trên ứng dụng Etax Mobile (hướng dẫn nộp thuế xem bên dưới).

2. Đối với NNT nộp thuế theo phương pháp kê khai:

– Hồ sơ kê khai thuế: Tờ khai thuế mẫu số 01/CNKD và bảng kê hoạt động kinh doanh mẫu số 01-2/BK-HĐKD ban hành kèm theo Thông tư số 40/2021/TT-BTC (NNT thực hiện khai thuế điện tử theo hướng dẫn bên dưới).

– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế:

+ Đối với khai theo tháng: chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo liền kề tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

+ Đối với khai theo quý: chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của quý tiếp theo liền kề quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

– Nộp thuế: thực hiện nộp thuế điện tử trên ứng dụng Etax Mobile (hướng dẫn nộp thuế xem bên dưới).

3. Đối với NNT nộp thuế theo lần phát sinh:

– Hồ sơ kê khai thuế: Mẫu 01/CNKD ban hành kèm theo Thông tư 40/2021/TT-BTC và bản sao hợp đồng kinh tế cung cấp dịch vụ (NNT thực hiện khai thuế điện tử theo hướng dẫn bên dưới).

– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế: chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.

– Nộp thuế: thực hiện nộp thuế điện tử trên ứng dụng Etax Mobile (hướng dẫn nộp thuế xem bên dưới).

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

    Liên hệ với chúng tôi
    You cannot copy content of this page.

    Please contact with Manabox for more support.