Thanh tra thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường

Thanh tra thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường nhằm hạn chế các tổn thất tài nguyên trong quá tình khai thác và sử dụng, đồng thời tạo nguồn ngân sách Nhà nước và điều hòa quyền lợi của các tầng lớp dân cư về sử dụng tài nguyên. 

Sai sót thường gặp trong việc kê khai thuế tài nguyên, phí BVMT

 • Áp giá tính thuế tài nguyên và mức giá thu Phí BVMT không đúng với quy định tại Quyết định của UBND tỉnh về giá tính Thuế tài nguyên và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về mức thu Phí bảo vệ môi trường áp dụng trong kỳ.
 • Xác định sai thuế suất đối với từng loại tài nguyên, khoáng sản với mức thuế suất quy định tại Nghị quyết của Quốc hội áp dụng trong kỳ kê khai.
 • Không quy đổi từ sản lượng tài nguyên, khoáng sản nguyên khai ra sản lượng tài nguyên khai thác của từng loại tài nguyên áp dụng trong kỳ.
 • Chênh lệch sản lượng giữa các tờ khai thuế tháng/quý với sản lượng trên Tờ khai quyết toán.

Kiểm tra, đối chiếu số liệu trên tờ khai

 • Đối chiếu giá tính Thuế tài nguyên và mức giá thu Phí bảo vệ môi trường của NNT kê khai với giá do HĐND và UBND tỉnh/TP quy định tại thời điểm kê khai để xác định việc áp giá đã đúng quy định chưa.
 • Đối chiếu mức thuế  suất của từng loại tài nguyên khai thác do NNT kê khai với biểu mức thuế suất thuế tài nguyên quy định tại Nghị quyết của Quốc hội tại thời điểm kê khai.
 • Rà soát và đối chiếu hệ số quy đổi từ sản lượng tài nguyên, khoáng sản nguyên khai ra sản lượng tài nguyên khai thác của từng loại tài nguyên do NNT đã tính trên tờ khai đã đúng với mức hệ số quy đổi của loại tài nguyên, khoáng sản theo quy định tại các Quyết định của UBND tỉnh tại thời điểm kê khai.

Cơ quan thuế cần Khai thác thông tin trên tờ khai thuế, tờ khai quyết toán thuế Tài nguyên và Phí BVMT của NNT, mục đích: Nhằm lấy ra các thông tin được kê khai trên tờ khai Thuế tài nguyên, tờ khai Phí bảo vệ môi trường, tờ khai quyết toán thuế tài nguyên và tờ khai quyết toán Phí bảo vệ môi trường của NNT có hoạt động  khai thác tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn do Phòng/Chi cục Thuế được kiểm tra quản lý trên ứng dụng TMS.

Rủi ro khi thanh tra

Khi Thanh tra thuế tài nguyên, có một số rủi ro và thách thức mà các thanh tra viên phải đối mặt, bao gồm:

 1. Nguy cơ bị áp lực từ phía người nộp thuế: Các doanh nghiệp và cá nhân có thể cố gắng áp lực hoặc thậm chí đe dọa thanh tra viên để tránh thanh tra hoặc giảm bớt các yêu cầu thuế.

 2. Sự phức tạp của hệ thống thuế: Luật thuế và quy định thuế tài nguyên có thể phức tạp và thay đổi thường xuyên. Thanh tra viên cần phải nắm vững các quy định này để đảm bảo tính công bằng và tuân thủ.

 3. Nguy cơ thất thoát thuế: Doanh nghiệp có thể cố gắng trốn thuế bằng cách tạo ra các biện pháp rút ngắn thuế hoặc làm giảm giá trị tài sản để tránh nộp thuế.

 4. Áp lực chính trị và công cộng: Có thể xảy ra áp lực chính trị từ các đối tượng có ảnh hưởng hoặc từ công chúng nếu có sự hoài nghi về tính công bằng và đáng tin cậy của thanh tra.

 5. Khả năng hiểu biết và chuyên môn: Thanh tra viên cần có kiến thức chuyên môn sâu rộng về các loại tài sản và nguồn thuế cụ thể để có khả năng xác định sự trốn thuế hoặc sai sót.

 6. An ninh cá nhân: Có nguy cơ mất an toàn cá nhân, đặc biệt trong trường hợp thanh tra các khu vực nguy hiểm hoặc khi làm việc với các đối tượng bất đồng.

 7. Thách thức về công nghệ: Sử dụng công nghệ thông tin để theo dõi và kiểm tra các giao dịch tài nguyên có thể là một thách thức, đặc biệt khi gặp sự chống đối từ phía người nộp thuế.

 8. Quản lý thời gian và tài nguyên: Thanh tra viên phải quản lý thời gian và tài nguyên một cách hiệu quả để thực hiện thanh tra một cách hợp lý và hiệu quả.

Để đối phó với những rủi ro này, thanh tra viên cần phải có kiến thức, kỹ năng chuyên môn, và tính chất đạo đức cao, đồng thời cần phải tuân thủ các quy định và quy tắc chính trị và pháp luật liên quan đến công việc của họ.

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

  Liên hệ với chúng tôi
  You cannot copy content of this page.

  Please contact with Manabox for more support.