Rủi ro hoàn thuế TNCN – PIT refund

Bài viết nói về những bất cập trong việc xử lý hoàn thuế TNCN từ tiền lương, tiền công cho NNT gửi hồ sơ quyết toán đến cơ quan thuế bằng hình thức điện tử và cơ sở pháp lý.

Bất cập trong hoàn thuế TNCN

 • Một là: NNT đi làm việc tại các công ty ở các địa phương khác và gửi hồ sơ hoàn thuế về cơ quan thuế nơi đăng ký cấp MST (nơi cư trú). Do vậy Cơ quan thuế không xác định được NNT có trực tiếp làm việc tại đơn vị doanh nghiệp phát hành chứng từ khấu trừ thuế đó không?
 • Hai là: NNT chỉ gửi báo cáo Quyết toán thuế đến cơ quan thuế theo mẫu 02/QTT-TNCN (gửi điện tử) và 01 bản Scan chứng từ khấu trừ thuế TNCN mẫu số CTT 56 do cơ quan chi trả phát hành.
 • Ba là: Cơ quan thuế không nắm được đơn vị chi trả đã nộp NSNN số tiền thuế TNCN đã khấu trừ của NNT chưa? Vì quy định là NNT chỉ phải gửi báo cáo Quyết toán theo quy định tại điểm b khoản 1 điều 42 Thông tư 80
 • Bốn là: Cơ quan thuế thực hiện hoàn thuế TNCN không được quản lý và thu thuế TNCN này nhưng lại phải hoàn trả cho NNT và giảm trừ trực tiếp thu NSNN trên địa bàn, dẫn đến dự toán thu thuế TNCN liên tục không hoàn thành.

Hướng dẫn hoàn thuế TNCN online

Hạn chế xử lý trong hoàn thuế TNCN

 • Thứ nhất: Chỉ thực hiện hoàn trả thuế TNCN theo quy định tại điểm a, khoản 1 điều 42 thông tư 80. Vì có văn bản đề nghị và có bảng kê chứng từ đã nộp số thuế TNCN vào NSNN. a) Trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công thực hiện quyết toán cho các cá nhân có uỷ quyền. Hồ sơ gồm:

a.1) Văn bản đề nghị xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa theo mẫu số 01/DNXLNT ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư này;

 a.2) Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật trong trường hợp người nộp thuế không trực tiếp thực hiện thủ tục hoàn thuế, trừ trường hợp đại lý thuế nộp hồ sơ hoàn thuế theo hợp đồng đã ký giữa đại lý thuế và người nộp thuế;

a.3) Bảng kê chứng từ nộp thuế theo mẫu số 02-1/HT ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư này (áp dụng cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập).

 • Thứ hai: Thuế TNCN nên được hoàn trả tại cơ quan thuế nơi quản lý đơn vị chi trả (Công ty, doanh nghiệp….) mới có điều kiện để tổ chức kiểm tra sau hoàn thuế.
 • Thứ ba: Trong thời gian kiến nghị đề nghị ngành có cuộc họp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc hoàn thuế TNCN. Các hồ sơ, thủ tục để đảm bảo vừa đúng quy định nhưng an toàn, an tâm cho các cán bộ thuế trực tiếp giải quyết hồ sơ hoàn thuế TNCN.

Những quy định của pháp luật và hướng dẫn hoàn thuế TNCN

 Luật thuế TNCN quy định cụ thể trường hợp được hoàn thuế.

Theo khoản 2 Điều 8 quy định:

a) Số tiền thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp;

b) Cá nhân đã nộp thuế nhưng có thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp thuế;

c) Các trường hợp khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Theo Điều 42 Thông tư 80 quy định

“Hồ sơ hoàn nộp thừa

1. Hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công

……”.

b) Trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế, có số thuế nộp thừa và đề nghị hoàn trên tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân thì không phải nộp hồ sơ hoàn thuế.

Cơ quan thuế giải quyết hoàn căn cứ vào hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân để giải quyết hoàn nộp thừa cho người nộp thuế theo quy định.

– Theo Quy trình hoàn thuế theo Quyết định 679/QĐ-TCT ngày 31/5/2023 của Tổng cục Thuế.

Tại điểm d khoản 1 điều 2 quy định.

d) Hoàn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế: Hồ sơ hoàn thuế đối với trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 42 Thông tư số 80/2021/TT-BTC.

Tra cứu hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

  Liên hệ với chúng tôi
  You cannot copy content of this page.

  Please contact with Manabox for more support.