Thời hạn và mức phạt chậm nộp tờ khai thuế – Penalty for late declaration

Dưới đây là một số ví dụ về mức phạt chậm nộp tờ khai thuế ở Việt Nam. Mức phạt chậm nộp tờ khai thuế có thể thay đổi theo thời gian và có thể khác nhau giữa các quốc gia và các loại thuế khác nhau. 

Mức xử phạt hành vi vi phạm chậm nộp hồ sơ khai thuế

Mức xử phạt hành vi vi phạm chậm nộp hồ sơ khai thuế được quy định tại Điều 13 Nghị định số 125/NĐ-CP ngày 19/10/2020, cụ thể:

TT

MỨC PHẠT

SỐ NGÀY NỘP CHẬM (HÀNH VI)

Điều Khoản

1

Phạt cảnh cáo

 – Chậm từ 01 – 05 ngày  + có tình tiết giảm nhẹ

Điều 13 NĐ 125/2020/NĐ-CP

2

Từ 2.000.000-5.000.000 đồng

 – Chậm từ 01 – 30 ngày (trừ trường hợp 1 quy định trên).

3

Từ 5.000.000-8.000.000 đồng

 – Chậm từ 31-60 ngày

4

 

 

 

 

Từ 8.000.000-15.000.000 đồng

 

 

 

 

Một trong các hành vi sau:

 1- Chậm từ 61-90 ngày

 2- Chậm từ 91 ngày trở lên nhưng không phát sinh số thuế phải nộp

 3- Không nộp HSKT nhưng không phát sinh số thuế phải nộp

 4- Không nộp Phụ lục theo quy định quản lý DN có giao dịch liên kết kèm theo HS quyết toán thuế TNDN

5

 

Từ 15.000.000-25.000.000 đồng

 

 – Chậm trên 90 ngày  + có phát sinh số thuế phải nộp + NNT đã nộp đủ tiền thuế, tiền phạt trước khi CQT kiểm tra, thanh tra hoặc lập Biên bản về hành vi chậm nộp HSKT tại Khoản 11 Điều 143 Luật QLT.

(Chú ý: Trường hợp số tiền phạt nếu áp dụng theo khoản này lớn hơn số tiền thuế phát sinh trên hồ sơ khai thuế thì số tiền phạt tối đa đối với trường hợp này bằng số tiền thuế phát sinh phải nộp trên hồ sơ khai thuế nhưng không thấp hơn mức trung bình của khung phạt tiền quy định tại khoản 4 (11,5 Triệu đồng).

Biện pháp khắc phục: Ngoài bị xử phạt hành vi chậm nộp tờ khai, thì NNT:

  • Buộc nộp đủ số tiền chậm nộp tiền thuế phát sinh vào NSNN.
  • Buộc nộp HSKT, các phụ lục kèm theo (trường hợp không nộp).

Trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Mức xử phạt hành vi vi phạm về hóa đơn

 Quy định tại Điều 29 NĐ 125/2020/NĐ-CP:

 

TT

Hình phạt

Biện pháp khắc phục hậu quả

Hành vi vi phạm

1

Phạt cảnh cáo

 

  • Chậm từ 01 – 05 ngày + có tình tiết giảm nhẹ.

2

Từ 1.000.000-3.000.000 đồng.

 

 – Chậm từ 01- 10 ngày (trừ trường hợp quy định tại khoản 1 nêu trên).

 -Buộc lập, gửi TB, báo cáo về hóa đơn

 – Lập sai hoặc không đầy đủ nội dung của thông báo, báo cáo về hóa đơn theo quy định gửi cơ quan thuế.

(Trường hợp tự phát hiện sai sót và lập lại thay thế đúng quy định gửi cơ quan thuế trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định thanh tra thuế, kiểm tra thuế tại trụ sở NNT thì không bị xử phạt).

3

Từ 2.000.000-4.000.000 đồng

 

 – Chậm từ 11- 20 ngày.

4

Từ 4.000.000-8.000.000 đồng

 

 – Chậm từ 21- 90 ngày.

5

Từ 5.000.000-15.000.000 đồng

 

 – Trên 90 ngày.

 – Buộc lập, gửi TB, báo cáo về hóa đơn

 – Không nộp thông báo, báo cáo về hóa đơn gửi cơ quan thuế theo quy định.

THỜI HẠN NỘP HỒ SƠ KHAI THUẾ 

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế: Tại điều 44 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 có hiệu lực từ ngày 01/7/2020 quy định thời hạn nộp hồ sơ khai thuế như sau:

TT

 Kê khai

Thời hạn nộp

1

  Kê khai theo tháng

Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế

2

  Kê khai theo quý

Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế

3

  Kê khai theo năm:

 

 

+ Đối với hồ sơ quyết toán thuế năm

Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính

 

+ Đối với hồ sơ khai thuế năm

Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính

 

+ Đối với hồ sơ quyết toán thuế TNCN của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế

Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch

4

Khai và nộp theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế

chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.

5

Chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng hoặc tổ chức lại doanh nghiệp 

Chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày xảy ra sự kiện

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

    Liên hệ với chúng tôi
    You cannot copy content of this page.

    Please contact with Manabox for more support.