Thuế đã nộp ở nước ngoài có được khấu trừ hoặc trừ vào số phải nộp tại Việt Nam không?

Theo quy định hiện hành, thuế đã nộp ở nước ngoài có thể được khấu trừ vào số thuế phải nộp tại Việt Nam. Vậy cần lưu ý điều gì?

Với khoản thuế GTGT đã nộp ở nước ngoài

Quy định hiện nay, khoản thuế GTGT đã nộp ở nước ngoài công ty sẽ KHÔNG được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào mà ghi vào chi phí được trừ, căn cứ Khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 hướng dẫn về thuế GTGT và quản lý thuế sửa đổi, bổ sung Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC và tham khảo Công văn số 10219/CT-TTHT của Cục thuế TP HCM:

“…trường hợp công ty thuê nhà cung cấp bên Singapore phân tích mẫu và gửi kết quả về Việt Nam không đáp ứng được điều kiện 1 tại điều 15 nói trên. Tức chi phí không có chứng từ nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài…”

Với khoản thuế TNDN đã nộp ở nước ngoài

Khoản thuế này cần xem xét một số trường hợp sau

Thuế phải nộp từ đầu tư dự án tại nước ngoài (Có ví dụ kê khai)

Số thuế đã nộp ở nước ngoài sẽ được khấu trừ vào số thuế phải nộp tại Việt Nam, nhưng không vượt quá số thuế phải nộp tại Việt Nam tính trên thu nhập từ nước đó nếu công ty Việt Nam đầu tư dự án tại nước ngoài

Ví dụ: Công ty TNHH Manabox Việt Nam có khoản thu nhập thực nhận chuyển về Việt Nam là 660 triệu đồng (Thu nhập còn lại sau khi đã nộp thuế thu nhập tại nước doanh nghiệp đầu tư từ dự án đầu tư tại nước M, M không kí hiệp định tránh đánh thuế 2 lần với Việt Nam). Số thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp theo quy định của M là 340 triệu đồng.

  • Thu nhập trước thuế tại nước ngoài = 660 + 340 = 1.000 triệu đồng
  • Thuế suất tính theo thuế suất Việt Nam = 1.000 * 20% = 200 triệu đồng
  • Số thuế được trừ vào số thuế phải nộp ở Việt Nam = Min (200,340) = 200 triệu đồng

Thuế thu nhập từ nước ngoài chuyển về Việt Nam (Có ví dụ minh họa bài tập)

Thuế phải nộp từ hoạt động kinh doanh không có dự án đầu tư tại nước ngoài

Hiện nay, khoản thuế này không được trừ vào thuế TNDN phải nộp ở Việt Nam mà tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN tại Việt Nam, nếu thỏa mãn các điều kiện theo Thông tư số 96/2015/TT-BTC. Tham khảo công văn:

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty PAPVN ký hợp đồng cung cấp dịch vụ với các Công ty cùng tập đoàn ở nước ngoài, trong hợp đồng cung cấp dịch vụ nêu rõ Công ty PAPVN phải nộp các chi phí thuế tại nước ngoài liên quan đến các dịch vụ mà Công ty cung cấp thì đây không phải là hoạt động có dự án đầu tư ở nước ngoài để chuyển phần lợi nhuận sau thuế về Việt Nam, do đó Công ty không được trừ số thuế nhà thầu đã nộp cho cơ quan thuế bên nước ngoài vào thuế thu doanh nghiệp phải nộp tại Việt Nam. Khoản chi phí thuế nhà thầu Công ty đã nộp tại nước ngoài được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính.

Cơ sở pháp lý:

– Doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ở nước ngoài chuyển phần thu nhập sau khi đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp ở nước ngoài của doanh nghiệp về Việt Nam đối với các nước đã ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần thì thực hiện theo quy định của Hiệp định; đối với các nước chưa ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần thì trường hợp thuế thu nhập doanh nghiệp ở các nước mà doanh nghiệp đầu tư chuyển về có mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn thì thu phần chênh lệch so với số thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp của Việt Nam.

– Doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài có thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh tại nước ngoài, thực hiện kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của Việt Nam, kể cả trường hợp doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập theo quy định của nước doanh nghiệp đầu tư. Mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp để tính và kê khai thuế đối với các khoản thu nhập từ nước ngoài là 22% (từ ngày 01/01/2016 là 20%), không áp dụng mức thuế suất ưu đãi (nếu có) mà doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài đang được hưởng theo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.

– Trường hợp khoản thu nhập từ dự án đầu tư tại nước ngoài đã chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (hoặc một loại thuế có bản chất tương tự như thuế thu nhập doanh nghiệp) ở nước ngoài, khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tại Việt Nam, doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài được trừ số thuế đã nộp ở nước ngoài hoặc đã được đối tác nước tiếp nhận đầu tư trả thay (kể cả thuế đối với tiền lãi cổ phần), nhưng số thuế được trừ không vượt quá số thuế thu nhập tính theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp của Việt Nam. Số thuế thu nhập doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài được miễn, giảm đối với phần lợi nhuận được hưởng từ dự án đầu tư ở nước ngoài theo luật pháp của nước doanh nghiệp đầu tư cũng được trừ khi xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tại Việt Nam.

– Trường hợp doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ở nước ngoài có chuyển phần thu nhập về nước mà không thực hiện kê khai, nộp thuế đối với phần thu nhập chuyển về nước thì cơ quan thuế thực hiện ấn định thu nhập chịu thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh tại nước ngoài theo quy định của Luật Quản lý thuế.

– Hồ sơ đính kèm khi kê khai và nộp thuế của doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài đối với khoản thu nhập từ dự án đầu tư tại nước ngoài bao gồm:

+ Bản chụp Tờ khai thuế thu nhập ở nước ngoài có xác nhận của người nộp thuế;

+ Bản chụp chứng từ nộp thuế ở nước ngoài có xác nhận của người nộp thuế hoặc bản gốc xác nhận của cơ quan thuế nước ngoài về số thuế đã nộp hoặc bản chụp chứng từ có giá trị tương đương có xác nhận của người nộp thuế.

– Khoản thu nhập từ dự án đầu tư tại nước ngoài được kê khai vào quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của năm có chuyển phần thu nhập về nước theo quy định của pháp luật về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài. Khoản thu nhập (lãi), khoản lỗ phát sinh từ dự án đầu tư ở nước ngoài không được trừ vào số lỗ, số thu nhập (lãi) phát sinh trong nước của doanh nghiệp khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

    Liên hệ với chúng tôi
    You cannot copy content of this page.

    Please contact with Manabox for more support.