Thuế TNCN từ đầu tư vốn và chuyển nhượng vốn

Bài viết mô tả tóm tắt chính sách Thuế thu nhập cá nhân (TNCN), cụ thể là thuế TNCN từ đầu tư vốn và chuyển nhượng vốn tại Việt Nam được tính theo các quy định cụ thể cho từng loại thu nhập và tùy thuộc vào tình trạng cư trú của cá nhân.

Thuế TNCN Đầu Tư Vốn Chuyển Nhượng Vốn

Đối với cá nhân cư trú

5% x Thu nhập tính thuế
  • Chuyển nhượng chứng khoản: 0,1% x Giá bán
  • Chuyển nhượng vốn góp là 20% x Lãi từ chuyển nhượng
Đối với cá nhân không cư trú 5% x Thu nhập tính thuế

0,1% x Giá chuyển nhượng vốn

Bên nào khai thuế? Tổ chức trả thu nhập

Tổ chức có phần vốn được chuyển nhượng

Mẫu biểu kê khai
  • Cá nhân cư trú

+ Mẫu số 06/TNCN & Bảng kê 

+ Mẫu số 04/ĐTV-TNCN & Bảng kê

  • Cá nhân không cư trú

+ Mẫu số 04/NNG-TNCN

04/CNV-TNCN & Bảng kê

Tham khảo thêm cách kê khai thuế TNCN từ đầu tư vốn và từ chuyển nhượng vốn tại

Khai thuế chuyển nhượng vốn của cá nhân

Khai thuế từ đầu tư vốn của cá nhân

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

    Liên hệ với chúng tôi
    You cannot copy content of this page.

    Please contact with Manabox for more support.