Thuế TNCN từ đầu tư vốn và chuyển nhượng vốn

Bài viết mô tả tóm tắt chính sách Thuế thu nhập cá nhân (TNCN), cụ thể là thuế TNCN từ đầu tư vốn và chuyển nhượng vốn tại Việt Nam được tính theo các quy định cụ thể cho từng loại thu nhập và tùy thuộc vào tình trạng cư trú của cá nhân.

Thuế TNCN Đầu Tư Vốn Chuyển Nhượng Vốn

Đối với cá nhân cư trú

5% x Thu nhập tính thuế
  • Chuyển nhượng chứng khoản: 0,1% x Giá bán
  • Chuyển nhượng vốn góp là 20% x Lãi từ chuyển nhượng
Đối với cá nhân không cư trú 5% x Thu nhập tính thuế

0,1% x Giá chuyển nhượng vốn

Bên nào khai thuế? Tổ chức trả thu nhập

Tổ chức có phần vốn được chuyển nhượng

Mẫu biểu kê khai
  • Cá nhân cư trú

+ Mẫu số 06/TNCN & Bảng kê 

+ Mẫu số 04/ĐTV-TNCN & Bảng kê

  • Cá nhân không cư trú

+ Mẫu số 04/NNG-TNCN

04/CNV-TNCN & Bảng kê

Tham khảo thêm cách kê khai thuế từ đầu tư vốn và từ chuyển nhượng vốn tại

Khai thuế chuyển nhượng vốn của cá nhân

Khai thuế từ đầu tư vốn của cá nhân

Thuế TNCN phải nộp từ đầu tư vốn

Căn cứ để xác định số thuế TNCN phải nộp từ đầu tư vốn là giá trị cổ tức ghi trên sổ sách kế toán hoặc số lượng cổ phiếu thực nhận nhân (×) với mệnh giá của cổ phiếu đó và thuế suất thuế TNCN đối với thu nhập từ đầu tư vốn.

+ Trường hợp giá chuyển nhượng cổ phiếu nhận thay cổ tức thấp hơn mệnh giá thì tính thuế TNCN đối với hoạt động đầu tư vốn theo giá thị trường tại thời điểm chuyển nhượng.

+ Sau khi nhận cổ tức bằng cổ phiếu, nếu cá nhân có chuyển nhượng cổ phiếu cùng loại thì khai và nộp thuế TNCN đối với cổ tức nhận bằng cổ phiếu cho tới khi hết số cổ phiếu nhận thay cổ tức.

+ Thuế suất thuế TNCN đối với thu nhập từ đầu tư vốn là 5%.

– Thời điểm xác định thu nhập từ đầu tư vốn là thời điểm cá nhân chuyển nhượng cổ phiếu cùng loại.

1.2. Hồ sơ khai thuế

– Giai đoạn từ năm 2015 đến 2021: Tờ khai thuế TNCN mẫu số 04/ĐTV-TNCN ban hành tại Thông tư số 92/2015TT-BTC.

– Giai đoạn năm 2022: Tờ khai thuế TNCN mẫu số 04/ĐTV-TNCN ban hành tại phụ lục II Thông tư số 80/2020/TT-BTC.

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

    Liên hệ với chúng tôi
    You cannot copy content of this page.

    Please contact with Manabox for more support.