Tìm hiểu Chu trình mua hàng, phải trả, trả tiền – A420

Chương trình kiểm toán được tham khảo từ tài liệu do Hội kiểm toán Viên hành nghề Việt Nam VACPA chia sẻ: Tìm hiểu Chu trình mua hàng, phải trả, trả tiền – A420

 

Có liên quan đến cuộc kiểm toán không

Tham chiếu tới A420

Tham chiếu tới điểm yếu kiểm soát (A800)

1. Lập đơn đặt hàng và thực hiện đơn đặt hàng với nhà cung cấp

 

 

 

a.  Việc mua hàng có được phê duyệt và trong hạn mức được chấp thuận không và đảm bảo rằng yêu cầu đó là phục vụ cho hoạt động SXKD của đơn vị không

 

 

 

b. Đơn vị có duy trì các đơn đặt mua hàng hóa được đánh số, được phê duyệt và được kiểm soát không?

 

 

 

2. Nhận hàng hóa, dịch vụ

 

 

 

a.     Có kiểm soát nào được thực hiện để giám sát hàng hóa nhận được trước khi đặt đơn hàng mới không?

 

 

 

b.   Có kiểm soát nào được thực hiện để theo dõi các đơn hàng chưa nhận được hàng không?

 

 

 

c.    Khách hàng có duy trì phiếu nhập kho hàng hóa được đánh số (GRN) và thực hiện việc kiểm tra thường xuyên đối với các phiếu nhập kho bị thiếu theo số thứ tự đã đánh không?

 

 

 

3. Nhận hóa đơn của nhà cung cấp và ghi nhận chi phí

 

 

 

a.  Các hóa đơn từ nhà cung cấp có được kiểm tra với phiếu nhập kho hàng hóa được đánh số thứ tự mà các phiếu nhập kho này đã được kiểm tra với các đơn đặt hàng đã được phê duyệt không?

 

 

 

b. Việc đối chiếu giữa sổ cái và TK kiểm soát có được thực hiện không?

 

 

 

4. Thanh toán

 

 

 

a. Tất cả các hóa đơn mua hàng đều được phê duyệt trước khi thực hiện thanh toán không?

 

 

 

b. Hóa đơn mua hàng được thanh toán có được đánh dấu để ngăn ngừa việc được sử dụng lại để thanh toán thành nhiều lần không?

 

 

 

c. Có thực hiện việc đối chiếu với khách hàng khi có yêu cầu không?

 

 

 

TRÍCH CÂU HỎI ĐỀ GỢI Ý TÌM HIỂU CÁC THỦ TỤC KIỂM SOÁT CHÍNH THEO CÁC CHU TRÌNH KINH DOANH CHÍNH

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

    Liên hệ với chúng tôi
    You cannot copy content of this page.

    Please contact with Manabox for more support.