Tra cứu thông tin xác định có bị tạm hoãn xuất nhập cảnh do nợ thuế như thế nào?

Theo điều 21, ND 126/2020/NĐ-CP, cá nhân chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế có thể bị cưỡng chế bằng biện pháp tạm hoãn xuất nhập cảnh. Nhưng làm thế nào để kiểm tra, mình có thuộc trường hợp bị cưỡng chế tạm hoãn xuất nhập cảnh hay không? Bài viết xin cung cấp một số biện pháp để tra cứu thông tin có bị tạm hoãn xuất nhập cảnh đưới đây.

Các trường hợp tạm hoãn xuất nhập cảnh khi chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế

  • Cá nhân, cá nhân là người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế là doanh nghiệp thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.
  • Người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.
  • Người Việt Nam định cư ở nước ngoài trước khi xuất cảnh chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.
  • Người nước ngoài trước khi xuất cảnh từ Việt Nam chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế

Một số biện pháp để tra cứu thông tin xác định có bị tạm hoãn xuất nhập cảnh 

Tra cứu trên website của Tổng cục Hải quan, lĩnh vực xuất nhập cảnh 

Theo khoản 3, điều 21, NĐ 126/2020/NĐ-CP quy định: 

b) Ngay trong ngày nhận được văn bản tạm hoãn xuất cảnh của cơ quan quản lý thuế, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh có trách nhiệm thực hiện việc tạm hoãn xuất cảnh theo quy định và đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.

Link tra cứu tham khảo: 

https://www.customs.gov.vn/index.jsp?pageId=8&cid=1294&LoaiVanBan=16&LinhVuc=541

Kiểm tra thông báo từ Cơ quan thuế

Theo quy định tại khoản 3a, điều 21, NĐ 126/2020/NĐ-CP: Cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế lập danh sách cá nhân, cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thuộc trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh và lập thông báo gửi cho cơ quan quản lý xuất nhập cảnh đồng thời gửi cho người nộp thuế biết để hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi xuất cảnh.

Như vậy, người nộp thuế có thể kiểm tra thông báo để xác định tình trạng của mình. Tuy nhiên, đôi khi sẽ có một vài lí do khiến người nộp thuế không nhận được thông báo trên. Do vậy, cần lưu ý vấn đề này.

Mẫu thông báo như sau:   

Liên hệ với Cơ quan thuế quản lý trực tiếp để có thêm thông tin liên quan

Tham khảo bài viết liên quan 

Kiểm tra nghĩa vụ nợ thuế

 

Cưỡng chế nợ thuế

 

    Liên hệ với chúng tôi
    You cannot copy content of this page.

    Please contact with Manabox for more support.