A411 Walk-through test chu trình bán hàng, phải thu, thu tiền

Chương trình kiểm toán được tham khảo từ tài liệu do Hội kiểm toán Viên hành nghề Việt Nam VACPA chia sẻ: A411 Walk-through test chu trình bán hàng, phải thu, thu tiền.

Walk through test là thủ tục kiểm tra từ đầu đến cuối chu trình kinh doanh để xác định xem các kiểm soát chính có hoạt động đúng như thiết kế và như KTV đã tìm hiểu hay không. Các thủ tục kiểm soát chính nêu tại Mẫu này chỉ là các ví dụ giả định. KTV phải căn cứ vào KSNB thực tế đã tìm hiểu và mô tả tại các Mẫu A410, A420, A430, A440, A450 để kiểm tra.

Chuẩn mực và người thực hiện 

CMKiT số 315 yêu cầu KTV cần tìm hiểu KSNB về mặt thiết kế và thực hiện nhằm xác định nội dung, lịch trình và phạm vi của các thủ tục kiểm toán.

Người thực hiện các mẫu này là Trợ lý kiểm toán được phân công.

Thời điểm thực hiện

Các mẫu này nên được thực hiện vào thời điểm thực hiện soát xét BCTC giữa kỳ hoặc kiểm toán sơ bộ.

Cách thực hiện

KTV chọn ngẫu nhiên một nghiệp vụ để kiểm tra từ đầu đến cuối chu trình kinh doanh.

Thủ tục sử dụng bao gồm: phỏng vấn, quan sát, kiểm tra chứng từ liên quan… để xác định các kiểm soát chính có được thực hiện hay không. Nếu phát hiện có ngoại lệ, cần xác định ảnh hưởng của vấn đề phát hiện đối với các thủ tục kiểm toán tiếp theo.

KTV cần lưu lại bằng chứng về việc kiểm tra walk throughtest, gồm bản copy các tài liệu của khách hàng thể hiện các kiểm soát chính (nếu cần) và giấy làm việc ghi lại các thủ tục mà KTV thực hiện.

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

    Liên hệ với chúng tôi
    You cannot copy content of this page.

    Please contact with Manabox for more support.