Các bước xác minh đánh giá đối tác nhà cung cấp khách hàng – How to evaluate Business partner

Bài viết tóm tắt Các bước xác minh đánh giá đối tác nhà cung cấp khách hàng, chia thành năm phần chính:

Mục đích, yêu cầu

Cần thu thập thông tin khách quan, cụ thể, và hướng dẫn cho quyết định; thông tin phải được kiểm chứng từ ít nhất hai nguồn khác nhau và, nếu có điều kiện, qua phương thức thực địa.

 • Các thông tin về đối tác cần đảm bảo tính khách quan, nghĩa là các nhận định và đánh giá đối tác phải có căn cứ, tránh suy luận chủ quan.
 • Các thông tin về đối tác cần cụ thể, có tính hướng dẫn, định hướng cho hành động và ra quyết định của người yêu cầu thông tin.
 • Thông tin về đối tác cần được so sánh và kiểm chứng ít nhất từ hai nguồn tin khác nhau.
 • Nếu có điều kiện và nhất là đối với các hợp đồng lớn, thông tin về đối tác cần được kiểm chứng bằng phương thức thực địa (đến tận cơ sở của doanh nghiệp để điều tra).

Nội dung xác minh

Đề cập đến việc xác minh đa dạng thông tin về đối tác, bao gồm tư cách pháp nhân, loại hình doanh nghiệp, năng lực tài chính, trình độ chuyên môn và công nghệ, kinh nghiệm quản lý và kinh doanh.

Về tư cách pháp nhân

 • – Địa vị pháp lý của công ty (giấy phép kinh doanh, chứng chỉ hành nghề…)
 • – Ban Giám đốc, Hội đồng quản trị
 • – Thực hiện nghĩa vụ nộp thuế
 • – Các vụ kiện tụng, tranh chấp kinh tế và nguyên nhân (nếu có)

Về loại hình doanh nghiệp

 • Công ty xuyên quốc gia (có chi nhánh ở bao nhiêu nước, cụ thể những nước nào).
 • Công ty cổ phần
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hay Công ty gia đình…
 • Công ty hợp doanh (đối với các dịch vụ chuyên môn như tư vấn pháp lý, luật, bác sĩ, bảo hiểm…)

Về năng lực tài chính

 • Tình hình tài chính trong một vài năm: vốn (gồm vốn pháp định, vốn thực tế), doanh thu, lợi nhuận, giá trị cổ phiếu, sự biến động của giá cổ phiếu, sự tăng giảm nghĩa vụ đóng thuế…
 • Biến động cổ phần chi phối (nếu có thể được).
 • Hiện nằm trong diện có khó khăn về tài chinh hoặc chuẩn bị phá sản
 • Đánh giá của giới chuyên môn về năng lực hoạt động và triển vọng phát triển của công ty (qua một số doanh nghiệp cùng kinh doanh loại mặt hàng, báo chí, giới phân tích chứng khoán…)

Về trình độ chuyên môn, công nghệ

 • Trình độ công nghệ so với sở tại
 • Trình độ công nghệ so với khu vực
 • Trình độ công nghệ trong lĩnh vực đó so với thế giới
 • Đội ngũ cán bộ, nhân viên có tay nghề.
 • Mạng lưới hoạt động của doanh nghiệp trong khu vực và trên thế giới

Về kinh nghiệm quản lý, kinh doanh

 • Thời gian hoạt động, lĩnh vực hoạt động (ghi trên giấy phép thành lập doanh nghiệp (nếu có), lĩnh vực hiện đang hoạt động…)
 • Một số các dự án đã triển khai: quy mô, kết quả.

Lựa chọn phương thức xác minh

Căn cứ vào mức độ cụ thể và phạm vi thông tin cần xác minh, sẽ chọn các phương thức xác minh công khai, bán công khai, hoặc không chính thức.

Căn cứ lựa chọn phương thức xác minh

Trước khi tiến hành xác minh đối tác, cần cân nhắc mức độ cụ thể và phạm vi các thông tin cần xác minh, nguồn thông tin, cách tiếp cận thông tin. Căn cứ để xác minh vấn đề nay gồm:

 • – Trình độ phát triển kinh tế – xã hội ở sở tại (phát triển, đang phát triển, kém phát triển…)
 • – Yêu cầu của đối tác Việt Nam
 • – Quy mô và tầm quan trọng của dự án
 • – Văn hóa của địa bàn sở tại

Các phương thức xác minh

 • Công khai từ các nguồn sau đây:
  • + Website của công ty
  • + Danh bạ doanh nghiệp (business directory)
  • + Phòng thương mại và công nghiệp (VCCI)
  • + Hiệp hội ngành hàng
  • + Sở giao dịch chứng khoán và các sàn giao dịch
  • + Các báo cáo tài chính công khai
 • Bán công khai:
  • + Từ các cơ quan chức năng của Chính phủ liên quan: Bộ Ngoại giao, Bộ chủ quản đầu tư, cơ quan phụ trách về phá sản, cơ quan thuế, địa phương liên quan…
  • + Thẩm tra trực tiếp (thực địa): Gặp gỡ tại văn phòng công ty, thăm nơi sản xuất kinh doanh, tìm hiểu hoạt động kinh odnah và khả năng hợp tác.
  • + Mua thông tin qua các công ty kinh doanh về lĩnh vực này: Đối với các nước phát triển, nên sử dụng hình thức mua thông tin qua các công ty tư vấn vì đây là cách làm nhanh nhất, đầy đủ nhất và chi phí cũng ít tốn kém nhất (Tại Singapore, việc mua các thông tin này rất rẻ, rất nhanh và đáng tin cậy).
  • + Thu thập thông tin qua giới đầu tư chứng khoán (môi giới, tư vấn chứng khoán)
 • Các phương thức xác minh không chính thức:
  • + Gặp gỡ các doanh nghiệp hoạt động trong cùng lĩnh vực (đối thủ cạnh tranh) hoặc đối tác đã làm ăn với công ty (nhất là trong các dự án lớn)…
  • + Thông qua mạng lưới quan hệ trong giới doanh nghiệp, ngân hàng…
  • + Nếu có thể, tìm hiểu thông qua quan hệ trong đoàn ngoại giao (với các nước đã có quan hệ hợp tác với công ty, doanh nghiệp cần tìm hiểu)…

So sánh thông tin và kết luận

Sau khi thu thập thông tin từ các nguồn, tiến hành so sánh và tổng hợp để đưa ra đánh giá sơ bộ, cân nhắc nếu cần điều tra sâu hơn. Mục tiêu là trả lời yêu cầu xác minh nhanh chóng.

 • Sau khi đã thu thập thông tin từ các nguồn khác nhau, cần tiến hành so sánh, tổng hợp các nguồn tin để đưa ra những đánh giá sơ bộ về đối tác đang được xác minh (Cần kết hợp một số hình thức khác nhau để lấy tin, so sánh, kiểm chứng nhằm bảo đảm kết quả xác minh là có thực và có giá trị).
 • Trên cơ sở đánh giá sơ bộ, cân nhắc xem có cần tiến hành điều tra sâu và cụ thể hơn không.
 • Thời gian trả lời các yêu cầu đề nghị xác minh càng ngắn càng tốt vì các công ty trong nước chờ thông tin để quyết định hợp tác hay không hợp tác. Trong vòng một đến 2 tuần, cần trả lời người yêu cầu cung cấp thông tin, ít nhất là thông tin sơ bộ.

            Thông thường, công việc xác minh đánh giá đối tác do các cơ quan như Phòng Thương mại và Công nghiệp, Ngân hàng, một số cơ quan chức năng nhà nước, công ty tư vấn thực hiện theo yêu cầu của khách hàng bằng những kỹ năng nghiệp vụ thông qua dữ liệu có và các kênh thông tin của họ. Với ưu thế hiểu biết về địa bàn và các quan hệ sẵn có và các kênh thông tin của họ. Với ưu thế hiểu biết về địa bàn và các quan hệ sẵn có ở nước sở tại, CQĐD thường xuyên nhận được yêu cầu xác minh, điều tra, thẩm định đối tác từ các doanh nghiệp, địa phương và các bộ, ngành trong nước và tại địa bàn.

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

  Liên hệ với chúng tôi
  You cannot copy content of this page.

  Please contact with Manabox for more support.