Chương trình kiểm toán NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

Chương trình kiểm toán NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU được tham khảo từ tài liệu do Hội kiểm toán Viên hành nghề Việt Nam VACPA chia sẻ. 

Phần hành

 

F100    VỐN CHỦ SỞ HỮU

 

„   F110  Bảng tổng hợp số liệu

 

„   F120  Giấy làm việc phục vụ cho thuyết minh báo cáo tài chính

 

„   F130  Chương trình kiểm toán (C) – Sửa đổi

 

„   F131 Mẫu thư xác nhận vốn góp (C)

 

„   F150-199  Giấy làm việc khác

 

 

 

F200     CỔ PHIẾU QUỸ

 

„   F210  Bảng tổng hợp số liệu

 

„   F220  Giấy làm việc phục vụ cho thuyết minh báo cáo tài chính

 

„   F230  Chương trình kiểm toán (C) – Sửa đổi

 

„   F250-299  Giấy làm việc khác

 

 

 

F300     NGUỒN KINH PHÍ VÀ QUỸ KHÁC

 

„   F310  Bảng tổng hợp số liệu

 

„   F320  Giấy làm việc phục vụ cho thuyết minh báo cáo tài chính

 

„   F330  Chương trình kiểm toán (C) – Sửa đổi

 

„   F350-399  Giấy làm việc khác

 

 

 

F400     CÁC KHOẢN MỤC NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

 

„   F410  Bảng tổng hợp số liệu

 

„   F420  Giấy làm việc phục vụ cho thuyết minh báo cáo tài chính

 

„   F430  Chương trình kiểm toán (C) – Sửa đổi

 

„   F450-499  Giấy làm việc khác

 

(C): Có mẫu Giấy làm việc trong CTKiT mẫu

Đây là chương trình kiểm toán NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

    Liên hệ với chúng tôi
    You cannot copy content of this page.

    Please contact with Manabox for more support.