Chương trình kiểm toán BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Chương trình kiểm toán BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH được tham khảo từ tài liệu do Hội kiểm toán Viên hành nghề Việt Nam VACPA chia sẻ.

Phần hành

 

G100    DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

 

G110  Bảng tổng hợp số liệu

 

G120  Giấy làm việc phục vụ cho thuyết minh báo cáo tài chính

 

G130  Chương trình kiểm toán (C)

Sửa đổi

G150-199  Giấy làm việc khác

 

 

 

G200    GIÁ VỐN HÀNG BÁN

 

G210  Bảng tổng hợp số liệu

 

G220  Giấy làm việc phục vụ cho thuyết minh báo cáo tài chính

 

G230  Chương trình kiểm toán (C) 

Sửa đổi

G250-299  Giấy làm việc khác

 

 

 

G300    CHI PHÍ BÁN HÀNG

 

G310  Bảng tổng hợp số liệu

 

G320  Giấy làm việc phục vụ cho thuyết minh báo cáo tài chính

 

G330  Chương trình kiểm toán (C)

Sửa đổi

G350-399  Giấy làm việc khác

 

 

 

G400    CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

 

G410  Bảng tổng hợp số liệu

 

G420  Giấy làm việc phục vụ cho thuyết minh báo cáo tài chính

 

G430  Chương trình kiểm toán (C)

Sửa đổi

G450-499  Giấy làm việc khác

 

 

 

G500     DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

 

G510  Bảng tổng hợp số liệu

 

G520  Giấy làm việc phục vụ cho thuyết minh báo cáo tài chính

 

G530  Chương trình kiểm toán (C)

G530 – Chương trình kiểm toán Chi phí Tài chính

Sửa đổi

G550-599  Giấy làm việc khác

 

 

 

G600    THU NHẬP KHÁC VÀ CHI PHÍ KHÁC

 

G610  Bảng tổng hợp số liệu

 

G620  Giấy làm việc phục vụ cho thuyết minh báo cáo tài chính

 

G630  Chương trình kiểm toán (C)

VÀ Chương trình Kiểm toán Chi phí khác

Sửa đổi

G650-699  Giấy làm việc khác

 

 

 

G700    LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU/ LÃI SUY GIẢM TRÊN CỔ PHIẾU

 

G710  Bảng tổng hợp số liệu

 

G720  Giấy làm việc phục vụ cho thuyết minh báo cáo tài chính

 

G730  Chương trình kiểm toán (C)

Sửa đổi

G750-799  Giấy làm việc khác

 

(C): Có mẫu Giấy làm việc trong CTKiT mẫu

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

    Liên hệ với chúng tôi
    You cannot copy content of this page.

    Please contact with Manabox for more support.