Sử dụng lao động người nước ngoài

Từ ngày 18/09/2023, NĐ 70/2023/NĐ-CP có hiệu lực bổ sung thêm một số điểm mới cần lưu ý trong quá trình sử dụng lao động người nước ngoài như quy trình nộp hồ sơ sử dụng lao động, xin cấp phép Giấy phép lao động….

Tóm tắt các điểm thay đổi

Cụ thể, một số điểm lưu ý nổi bật ảnh hưởng như sau: 

STT Chỉ tiêu NĐ 70/2023/NĐ-CP NĐ 152/2020/NĐ- CP  Biểu mẫu
(1) Điều kiện về bằng cấp với vị trí Chuyên gia Bỏ cụm từ “Bằng đại học”.
Quan điểm: chỉ cần NLĐ đã tốt nghiệp đại học, không yêu cầu chuyên ngành đào tạo đúng vị trí công việc tuyển dụng
Phải có bằng đại học. Bằng đại học yêu cầu chuyên ngành đào tạo đúng với vị trí công việc tuyển dụng  N/A
(2)  Bổ sung Điều khoản vị trí về giám đốc điều hành Bổ sung thêm trường hợp:
“Người đứng đầu và trực tiếp điều hành ít nhất một lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.”.
  N/A
(3)  Thời hạn nộp: “Giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài  Trước ít nhất 15 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng Lao động nước ngoài Trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng Lao động nước ngoài Mẫu số 01/PLI Phụ lục I,
Mẫu số 02/PLI Phụ lục I khi có sự thay đổi nhu cầu 
(4)  Thông báo vị trí tuyển dụng – Thực hiện trước ít nhất 15 ngày
– Hình thức: Online trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm) hoặc Cổng thông tin điện tử của Trung tâm dịch vụ việc làm
Không cần thực hiện  N/A
(5) NLĐ làm việc cho một người sử dụng lao động tại nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Phải thực hiện thông báo trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày NLĐ bắt đầu làm việc
Phải liệt kê đầy đủ các Điạ điểm làm việc trong văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động 
Không quy định  Mẫu số 17/PLI Phụ lục I
(6) Tiếp nhận hồ sơ người lao động nước ngoài tại ban quản lý các KCN, Khu kinh tế Không cần thực hiện nộp Bắt buộc nộp  

(*) Lưu ý; Trên đây chỉ là một số tóm tắt các điểm cập nhật quan trọng. Chi tiết về các điểm bổ sung sửa đổi, vui lòng tham khảo văn bản nghị định đầy đủ. 

Giấy phép lao động của người nước ngoài

UPDATE tình hình thực hiện: 

Ngày 18/09/2023, Ban quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đã ra Thông báo khẩn về việc Ngưng tiếp nhận hồ sơ về lao động nước ngoài theo văn bản số 2814/BQL-LĐ. Trong đó, liệt kê một số các báo cáo không cần thực hiện nộp tại Ban quản lý KCN, khu kinh tế từ ngày 18/09/2023 như sau: 

  • Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng Người lao động (NLĐ)  nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người Việt Nam chưa đáp ứng được
  • Xác nhận Người lao đông nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động
  • Cấp/cấp lại/gia hạn/thu hồi giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam 
  • Tiếp nhận báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

    Liên hệ với chúng tôi
    You cannot copy content of this page.

    Please contact with Manabox for more support.