HỢP ĐỒNG KHOÁN VIỆC TẠP VỤ SONG NGỮ ANH-VIỆT/ CONTRACT FOR HOUSEKEEPING IN ENGLISH AND VIETNAMESE BILINGUAL

Hiện nay dịch vụ vệ sinh phát triển, theo đó, khi các công ty không có nhân viên vệ sinh cố định thì sẽ cần đến thuê tạp vụ, nhân viên vệ sinh theo giờ đảm bảo văn phòng, nơi làm việc luôn được sạch sẽ. Và khi các công ty, tổ chức có nhu cầu thuê tạp vụ sẽ ký hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ tạp vụ. Thông tin về hợp đồng khoán việc tạp vụ sẽ được Manabox cung cấp cho độc giả ngay sau đây.

HỢP ĐỒNG KHOÁN VIỆC TẠP VỤ LÀ GÌ?

Hợp đồng khoán việc tạp vụ cũng là sự thoả thuận giữa các bên chủ thể tham gia quan hệ lao động. Tuy nhiên, nội dung thỏa thuận không phải về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, mà là bên nhận khoán có nghĩa vụ hoàn thành một công việc, sau đó bàn giao cho bên khoán và nhận lại tiền thù lao.

Hợp Đồng Khoán Việc Là Gì? Hợp Đồng Khoán Việc Có Phải Đóng Bảo Hiểm Xã Hội  Không?

( Hình ảnh minh họa ) 

Bên cạnh đó mẫu hợp đồng được tích hợp hai ngôn ngữ Anh-Việt giúp doanh nghiệp nước ngoài dễ dàng tiếp cận với các dịch vụ trong nước đồng thời giảm thiểu rào cản ngôn ngữ giữa hai bên và tránh được rủi ro pháp lí.

MẪU HỢP ĐỒNG KHOÁN VIỆC TẠP VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Socialist Republic of Vietnam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence – Freedom – Happiness

——-

HỢP ĐỒNG KHOÁN VIỆC TẠP VỤ

CONTRACT FOR HOUSEKEEPING 

(Số (No.): …… /HĐKV)

 

Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015 và các Nghị định hướng dẫn thi hành;

Based on the Civil Code of 2015 and its implementing decrees;

Căn cứ Luật Thuế thu nhập cá nhân hợp nhất năm 2014 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành;

Based on the consolidated Personal Income Tax Law of 2014 and its implementing decrees and circulars;

Căn cứ thỏa thuận giữa các bên.

Based on the agreement between the parties.

 

Hợp đồng khoán việc tạp vụ này (sau đây gọi là “Hợp Đồng”) được lập và ký ngày … tháng … năm …, Tại …………… Chúng tôi gồm có:

This housekeeping contract (hereinafter referred to as “Contract”) is established and signed on the day ……, month ……, year ……, at …………… We consist of:

 

 

LỜI KẾT

Trên đây là một số nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề hợp đồng khoán việc tạp vụ. Bên cạnh đó còn có một số vấn đề pháp lý có liên quan. Tất cả các ý kiến tư vấn trên của chúng tôi về đều dựa trên các quy định pháp luật hiện hành.

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

 

Công ty TNHH Manabox Việt Nam

Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

Youtube: https://www.youtube.com/@congtytnhhmanaboxvietnam6227

Tiktok: https://www.tiktok.com/@manabox.ketoanthue

 

Xem thêm: 

HỢP ĐỒNG THUÊ VĂN PHÒNG SONG NGỮ ANH-VIỆT/ OFFICE LEASE AGREEMENT IN ENGLISH AND VIETNAMESE BILINGUAL

HỢP ĐỒNG THUÊ ĐẤT SONG NGỮ ANH-VIỆT/LAND LEASE AGREEMENT IN ENGLISH AND VIETNAMESE BILINGUAL

HỢP ĐỒNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH SONG NGỮ ANH-VIỆT/ FINANCIAL LEASING CONTRACT IN ENGLISH AND VIETNAMESE BILINGUAL

    Liên hệ với chúng tôi
    You cannot copy content of this page.

    Please contact with Manabox for more support.