HỢP ĐỒNG TƯ VẤN TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ SONG NGỮ ANH-VIỆT/ CONSULTANCY CONTRACT FOR HUMAN RESOURCES RECRUITMENT ENGLISH AND VIETNAMESE BILINGUAL

 

 

Xây dựng đội ngũ nhân viên chất lượng luôn là việc ưu tiên hàng đầu của tổ chức, doanh nghiệp. Để đảm bảo quyền lợi các bên tham gia cũng như sự minh bạch, công bằng, và chuyên nghiệp trong quá trình tuyển dụng và quản lý nhân sự.cần thực hiện cam kết với nhau dưới hình thức văn bản, cụ thể là hợp đồng tuyển dụng nhân sự.

HỢP ĐỒNG TƯ VẤN TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ LÀ GÌ

Hợp đồng tư vấn tuyển dụng nhân sự là một thỏa thuận pháp lý giữa nhà tuyển dụng và ứng viên được chấp nhận vào vị trí công việc. Nó thiết lập các quyền và nghĩa vụ của cả hai bên trong quan hệ lao động. Do đó, doanh nghiệp tuyển dụng cần thực hiện đúng mẫu hợp đồng và ghi rõ nội dung hai bên cam kết thỏa thuận và theo quy định pháp luật.

Mẫu hợp đồng tuyển dụng nhân sự chuẩn quy định

( Hình ảnh minh họa ) 

Bên cạnh đó mẫu hợp đồng được tích hợp hai ngôn ngữ Anh-Việt giúp doanh nghiệp nước ngoài dễ dàng tiếp cận với các dịch vụ trong nước đồng thời giảm thiểu rào cản ngôn ngữ giữa hai bên và tránh được rủi ro pháp lí.

MẪU HỢP ĐỒNG TƯ VẤN TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Socialist Republic of Vietnam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence – Freedom – Happiness

 

HỢP ĐỒNG TƯ VẤN TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

CONSULTANCY CONTRACT FOR HUMAN RESOURCES RECRUITMENT

Số: 0…/2022/HĐDV

 

  • Căn cứ Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 của nước CHXHCN Việt Nam;

Based on the Civil Code No. 91/2015/QH13 of the Socialist Republic of Vietnam;

  • Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 của nước CHXHCN Việt Nam;

Based on the Commercial Law No. 36/2005/QH11 of the Socialist Republic of Vietnam;

  • Các các văn bản pháp luật khác có liên quan;

In accordance with other relevant legal documents;

  • Căn cứ nhu cầu và năng lực của hai Bên

Based on the needs and capacities of both Parties.

Hà Nội, ngày … tháng … năm 2022, chúng tôi gồm:

Hanoi, on the [day] of [month], 2022, we, comprising:

BÊN A : (BÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ) – PARTY A: (THE SERVICE USER)

Tên công ty (Company name): …………………………………………….………

Người đại diện (Representative): ……………   Chức vụ (Position): ……………

Mã số thuế (Tax identification number): …………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính : số………phố……phường………quận……thành phố….…

Office address: [Number], [Street], [Ward], [District], [City].

Điện thoại (Telephone): ………………………………………………….………..

BÊN B : (BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ) – PARTY B: (THE SERVICE PROVIDER)

Tên công ty (Company name): ………………………………………….…………

Địa chỉ: số………phố……phường………quận………thành phố………………..

Office address: [Number], [Street], [Ward], [District], [City].

Điện thoại (Telephone): ………………………………………………….………..

Mã số thuế (Tax identification number): …………………………………………

Người đại diện (Representative): ……………   Chức vụ (Position): ……………

Chủ tài khoản (Account holder): …………………………………………………

Số tài khoản (Account number): ………………………………………………….

Ngân hàng (Bank): …………………… Chi nhánh (Branch): …………………..

LỜI KẾT

Trên đây là một số nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề hợp đồng tư vấn tuyển dụng nhân sự. Bên cạnh đó còn có một số vấn đề pháp lý có liên quan. Tất cả các ý kiến tư vấn trên của chúng tôi về đều dựa trên các quy định pháp luật hiện hành.

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091
 
Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.
 
_______________
 
Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam
Youtube: https://www.youtube.com/@congtytnhhmanaboxvietnam6227
Tiktok: https://www.tiktok.com/@manabox.ketoanthue
 
Xem thêm:
 

HỢP ĐỒNG THUÊ ĐẤT SONG NGỮ ANH-VIỆT/LAND LEASE AGREEMENT IN ENGLISH AND VIETNAMESE BILINGUAL

MẪU HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ PHÁP LÝ BẢN ANH-VIỆT/ LEGAL SERVICE CONTRACT IN ENGLISH AND VIETNAMESE BILINGUAL

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP VĂN PHÒNG PHẨM SONG NGỮ ANH-VIỆT/OFFICE SUPPLIES SUPPLY CONTRACT IN ENGLISH AND VIETNAM BILINGUAL

    Liên hệ với chúng tôi
    You cannot copy content of this page.

    Please contact with Manabox for more support.