Thuế nhà thầu khi hợp đồng không có thỏa thuận

Thuế nhà thầu khi hợp đồng không có thỏa thuận ràng buộc nghĩa vụ thuế do bên nào chịu thì rủi ro cao, hợp đồng bị xác định là Giá chưa gồm thuế (NET) và phải quy đổi khi tính thuế nhà thầu.

Tình huống

Công ty đi vay nợ nhưng quên không thỏa thuận về nghĩa vụ thuế nhà thầu tại hợp đồng. Khi trả lãi, công ty thanh toán theo số tiền niêm yết của nhà cung cấp và chưa khấu trừ lại thuế nhà thầu. Vậy có rủi ro về thuế nhà thầu và chi phí hợp lý hay không khi không có hợp đồng hoặc hợp đồng không có thỏa thuận?

Rủi ro cao phải nộp nhiều thuế hơn

Do số tiền thực tế đã thanh toán cho bên nước ngoài bằng với số tiền niêm yết nên có thể hiểu, doanh thu nhà thầu nhận được không bao gồm các khoản thuế tại Việt Nam (Doanh thu NET) và công ty phải quy đổi (Gross up) số này lên để tính thuế). Ví dụ:

 • Theo Invoice của nhà thầu, số tiền lãi vay thanh toán: 1000 USD
 • Số tiền thực thanh toán: 1000 USD

Vậy số thuế phải nộp bổ sung là bao nhiêu?

 • 1000 USD là doanh thu NET (không gồm thuế) của nhà thầu
 • Lãi vay chịu 5% thuế TNDN
 • Do đó, số thuế TNDN phát sinh là: 1000/(1-5%) x 5% = 1053 x 5% ~ 53 USD
 • Có thể thấy, số thuế này lớn hơn số thuế TNDN theo hợp đồng Gross, nếu công ty có thỏa thuận với nhà thầu giá đã gồm thuế. Cụ thể, trong trường hợp giá đã gồm thuế thì thuế TNDN phát sinh chỉ là: 1000 x 5% = 50 USD

Thuế nhà thầu với lãi vay – FCT for interest

Rủi ro chi phí thuế trả thay không được trừ

Do không có thỏa thuận, chi phí thuế bị truy thu trả thay có rủi ro cao không được tính vào chi phí được trừ.

Xem công văn 74703/CT-HTr: 

Trường hợp Công ty bị truy thu thuế TNDN nộp thay nhà thầu nước ngoài mà theo thỏa thuận tại hợp đồng nhà thầu, doanh thu nhà thầu nước ngoài nhận được không bao gồm thuế TNDN thì khoản thuế TNDN truy thu này được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.
Trường hợp Công ty bị truy thu thuế TNDN nộp thay nhà thầu nước ngoài mà theo thỏa thuận tại hợp đồng nhà thầu, doanh thu nhà thầu nước ngoài nhận được đã bao gồm thuế TNDN thì khoản thuế TNDN bị truy thu này không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Cách quy đổi thu nhập

Xem thêm tại bài viết sau

Quy đổi doanh thu tính thuế nhà thầu NET – Gross up NET income (FCT)

Công văn hướng dẫn

Tham khảo công văn 594/CT-TTHT: 

“Căn cứ quy định trên, trường hợp trong hợp đồng không quy định bên nào chịu thuế nhà thầu thì Công ty phải chịu thuế nhà thầu thay cho phía nước ngoài.
Khi Công ty trả lãi tiền vay cho Nhà thầu nước ngoài thì đây là doanh thu chưa có thuế TNDN. Do đó, khi tính thuế TNDN Công ty phải quy đổi thành doanh thu có thuế TNDN theo hướng dẫn tại Điểm b.1, Khoản 1, Điều 13, Thông tư số 103/2014/TT-BTC nêu trên…”

 

Căn cứ Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

“1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điu kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt…

2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

… 2.37. Thuế giá trị gia tăng đầu vào đã được khấu trừ hoặc hoàn thuế; thuế giá trị gia tăng đầu vào của tài sản cố định là ô tô từ 9 cho ngồi trở xuống vượt mức quy định được khấu trừ theo quy định tại các văn bản pháp luật vế thuế giá trị gia tăng; thuế thu nhp doanh nghiệp trừ trường hợp nộp thay thuế thu nhp doanh nghiệp của nhà thầu nước ngoài mà theo thỏa thuận ti hợp đồng nhà thầu, nhà thầu ph nước ngoài doanh thu nhà thầu, nhà thầu ph nước ngoài nhđược không bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp; thuế thu nhập cá nhân trừ trường hợp doanh nghiệp ký hợp đồng lao động quy định tiền lương, tiền công trả cho người lao động không bao gồm thuế thu nhập cá nhân.”

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

  Liên hệ với chúng tôi
  You cannot copy content of this page.

  Please contact with Manabox for more support.