So sánh VAS và IFRS: Hàng tồn kho (IAS 02 và VAS 02)

Việt Nam hiện đã ban hành Chuẩn mực kế toán số 02- Hàng tồn kho (VAS 02) tương ứng với Chuẩn mực kế toán quốc tế về hàng tồn kho (IAS 02). So sánh VAS và IFRS: Chuẩn mực kế toán về Hàng tồn kho (IAS 02 và VAS 02), so với VAS 02, IAS 02 có điểm khác biệt chính sau đây:

IAS 02 có loại trừ phạm vi áp dụng đối với công cụ tài chính, tài sản sinh học và các sản phẩm nông nghiệp tại thời điểm thu hoạch (được thực hiện theo Chuẩn mực về Nông nghiệp) trong khi VAS 02 không có sự loại trừ về phạm vi áp dụng nên những tài sản có đặc thù riêng như trên chưa được điều chỉnh và phản ánh đúng bản chất, trong một số trường hợp không có căn cứ để xác định giá trị, như:

 – Việc không loại trừ các công cụ tài chính phái sinh ra khỏi phạm vi Chuẩn mực không phù hợp với các hợp đồng mua, bán sử dụng công cụ phái sinh (như hợp đồng tương lai, thỏa thuận kỳ hạn hoặc quyền chọn), không thể phản ánh hết các khoản lãi, lỗ phát sinh từ hợp đồng cũng như không phù hợp với các mô hình kế toán sử dụng công cụ phái sinh cho mục đích phòng ngừa rủi ro.

– Tài sản sinh học của các hoạt động nông nghiệp như cây trồng, vật nuôi và những sản phẩm chưa qua chế biến thu được từ tài sản sinh học (thịt, hoa màu, gỗ, mủ cao su…) cần được xác định theo giá trị hợp lý trừ chi phí bán ước tính tại thời điểm thu hoạch theo thông lệ quốc tế chứ không được phản ánh như các loại hàng hóa khác.

Như vậy, khi so sánh VAS và IFRS về hàng tồn kho (IAS 02), điểm khác biệt chính giữa VAS 02 và IAS 02 là IAS 02 loại trừ các công cụ tài chính, tài sản sinh học và sản phẩm nông nghiệp tại thời điểm thu hoạch (được xử lý theo Tiêu chuẩn Nông nghiệp) khỏi phạm vi của nó. VAS 02 không đưa ra những loại trừ như vậy, dẫn đến khả năng trình bày sai lệch về bản chất của các tài sản này. Sự khác biệt này có thể dẫn đến việc định giá và thực hành kế toán không phù hợp, đặc biệt trong trường hợp các công cụ tài chính phái sinh và các sản phẩm sinh học chưa qua chế biến từ các hoạt động nông nghiệp.

So sánh VAS và IFRS (Chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán Quốc tế)

IAS 02 Inventories – Giá trị thuần có thể thực hiện được của Hàng tồn kho

IAS 02 Inventories – Xác định giá gốc Hàng tồn kho

Liên hệ nếu quý khách cần tư vấn thêm: Ms Huyền Hotline/Zalo – 094 719 2091

Email: pham.thi.thu.huyen@manaboxvn.jp.

_______________

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà 3D center, số 3 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Facebook: https://www.facebook.com/ManaboxVietnam

    Liên hệ với chúng tôi
    You cannot copy content of this page.

    Please contact with Manabox for more support.